+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Din activitatea instituției

În data de 12 septembrie 2019, Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, Rector al Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, a avut loc ședința lărgită a profesorilor din cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, prezidată de către decanul facultății Prot. Andrei Oistric, și ședința consiliului profesoral din cadrul Seminarului Teologic, prezidat de către directorul adjunc, doamna Rodica Slivca.

La ordinea zilei au fost discutate mai multe probleme de ordin organizatoric, ce ține de activitatea academiei, cît și a seminarului, printre care au fost menționate probleme ca:

  1. Prezența la ore a profesorilor în simestrul I;
  2. Îndeplinirea orelor în simestrul I;
  3. Planificarea pentru anul de studiu 2019-2020;
  4. Completarea registrelor.

În urma discuțiilor, au fost luate deciziile cuvenite.

Leave a Reply