+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

În perioada de 27. 04. 2017 – 05. 05. 2017, se vor desfășura prelegerile în cadrul Școlii Doctorale ale ATOM.  

Prezența doctoranzilor este OBLIGATORIE.

Începutul prelegerilor Teologie Dogmatică, 27.04.2017, ora 10:00.

În data de 28. 05. 2017, v-a avea loc adunarea generală a Doctoranzilor.