+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Fișa înscrierii la Licență   

REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA PREGĂTIREA ŞI SUSŢINEREA TEZEI DE LICENŢĂ

Întrebările propuse pentru examenele de licenţă

Perioada limită pentru prezentarea tezelor de licenţă şi a dosarului

pentru sesiunea de licenţă 07. 06. 2019

Conținutul dosarului:

  • 2 lucrări copertate,

  • CD cu lucrarea în format electronic,

  • copia Buletinului de identitate,

  • cererea de admitere la examenul de licență,

  • bonul de plată,

SESIUNEA DE LICENŢĂ: 10 iunie – 17 iunie   2019

  1. examen –  10 iunie 2019

  2. examen – 12 iunie 2019

  3. Susţinerea tezei de licență 14 iunie 2019

Depunerea Jurămîntului şi Înmînarea Diplomelor de Licenţiat în Teologie 17 iunie 2019