+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

În perioada de 27. 04. 2017 – 04. 05. 2017, se vor desfășura prelegerile pentru studenții de la secția Masterat, anul II.  

Prelegerile încep la orele 08:30.

Prezența obligatorie.

În data de 27. 05. 2017, v-a avea loc adunarea generală a masteranzilor.

 Orarul orelor ANUL II Semestrul II (Descarcă document).

Informaţie la discipline

STUDII BIBLICE

Subiecte pentru Examen la disciplina Studii Biblice

MORALA CRESTINĂ

Subiecte pentru Examen la disciplina Morala Crestină

DREPT ÎN ASISTENȚĂ SOCIALĂ (LEGILE)

Alocații APP

Protecția copiilor în situații de risc

Lege protecției copiilor

Lege cu privire la azil

Lege asistență socială

Indemnizații

Drepturile copiilor

Cernobil

Centre maternale

Case regionale

Casa comunitară pentru copii

Cantine sociale

Veteranii

Regulament pentru centru de copii

Regulament  APP