+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Instituţia religioasă de învăţămînt superior „Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova”, este parte componentă a cultului religios Biserica Ortodoxă din Moldova (Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove) înfiinţată prin voinţa acestuia şi cu binecuvîntarea ÎPS VLADIMIR, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove.

Instituţia religioasă „Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova” este o instituţie de învăţămînt teologic de grad superior.
Scopul principal al Instituţiei religioase în calitatea acesteia de centru de instruire teologică liceală, universitară şi postuniversitară, ştiinţifică şi culturală, este pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea la nivel superior a: slujitorilor bisericeşti, specialiştilor şi cadrelor ştiinţifice în domeniile Teologiei; promovarea cercetărilor ştiinţifice în domeniie Teologiei şi implementarea rezultatelor lor, de asemenea instruirea la nivel liceal, universitar şi postuniversitar (masterat, doctorat) a tuturor celor care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele în Teologie, precum şi a preoţilor sau profesorilor.
În calitate de obiectiv al activităţii Instituţiei religioase este contribuirea la întărirea şi unitatea credinţei, la promovarea spiritualităţii creştin-ortodoxe şi misiunii bisericeşti în contextul actual al lumii contemporane;

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

   Structura Instituţiei religioase  cuprinde clase liceale, facultăţi, catedre, departamente, secţii şi laboratoare de cercetare ştiinţifică, unităţi de proiectare şi producţie, centre de perfecţionare şi reciclare a cadrelor, biblioteci, edituri, seminare teologice şi alte subdiviziuni structurale. Structura Instituţiei religioase este elaborată şi aprobată de către Senat.

Facultatea este o subdiviziune didactico-ştiinţifică şi administrativă a Instituţiei religioase care îşi organizează întreaga activitate cu privire la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniile Teologiei, conform planurilor de învăţămînt, precum şi realizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică. 

Facultatea include catedre de profil şi de instruire generală, laboratoare şi secţii de organizare a procesului de studii la diferite forme de învăţămînt. Facultăţile pot fi organizate sau desfiinţate prin decizia Senatului Academiei.
Academia cuprinde facultatea de Teologie Pastorală;
Catedra este subdiviziune de bază care organizează şi înfăptuieşte activitatea didactică, metodică şi ştiinţifică la una sau mai multe discipline înrudite. Catedra poate avea Statut de catedră special (a facultăţii), general (academică – universitară) şi interuniversitară.

Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove Rector al Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova

Prorector pentru studii

Prorector pentru management instituțional

Decan al Facultății de Teologie Ortodoxă