+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Adevărata bucurie

Bucuraţi-vă pururea întru Domnul!  şi iarăşi vă spun: Bucuraţi-vă! (Filipeni 4,4)    Cuvântul lui Dumnezeu insistă pe ideea că bucuria trebuie să predomine în viaţa creştinului. Hristos ne-a urat: „Bucuria voastră să fie deplină!” (Ioan 15,11)     Apostolul Pavel îi convinge pe credincioşi că trebuie să se bucure pururea şi aşează bucuria printre roadele Duhului...
Mai departe

Belşugul ţarinei – dar divin

“Să ţii apoi sărbătoarea secerişului şi a strîngerii celor dintâi roade ale tale, pe care le-ai semănat în ţarina ta, şi sărbătoarea strîngerii roadelor toamna, cînd aduni de pe cîmp munca ta.” Ieşire 23:16 La data de 28 octombrie, în incinta Seminarului Liceal Teologic „Sfinţii Trei Ierarhi”, au fost înălţate rugi de mulţumire pentru roada...
Mai departe

Menirea noastră

Şi a zis Domnul către Aaron: Mergi în întîmpinarea lui Moise în pustie. (Ieşire 4, 27)    Domnul ştie întotdeauna unde îl poate găsi pe omul care îi trebuie. Îi pregăteşte pe oameni fără ca ei să-şi dea seama, pentru o misiune căreia îi vor fi destinaţi cîndva. Timp de optzeci de ani l-a pregătit...
Mai departe