+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Susținerea publică a tezelor de licență la Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova

La Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova, astăzi, 17 iunie 2024, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și a întregii Moldove, Rector al acestei intituții, a avut loc susținerea publică a tezelor de licență a studenților teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă.

La această sesiune s-au însris candidați din promoția curentă și din promoția anterioară. Aceștia au susținut, conform Metodologiei de examen, suținerea lucrării de licență în fața Comisiei. Absolvenții au întocmit, în prealabil, și au prezentat în fața comisiei lucrări științifice în care au abordat diverse teme teologice de actualitate, rod al cercetărilor întreprinse de-a lungul anilor de studii.

Comisia de examinare a fost prezidată de Preasfințitul Ioan (Moșneguțu), Episcop de Soroca și Drochia, Doctor în Istorie, Președinte al Sectorului Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media, și a fost constituită din: Vicepreședinte Arhim.Nectarie (Gherman), Doctorand, lector universitar, Președinte al Sectorului Sinodal Învățământ Religios și Studii Teologice, Prorector pentru Studii ATOM, precum și din următorii membri: Ierom. Macarie (Crudu), Doctor, lector universitar, Președinte al Sectorului Sinodal Activitate Socială și Caritate, Decan al Faultății de Teologie Ortodoxă, Prot. Victor Mihalaș, Doctor în Teologie, lector universitar, Membru al Comisiei Sinodale pentru canonizarea Sfinților și Albu Violeta, secretară prorector pentru studii.

În încheiere, membrii comisiei, în frunte cu Preasfințitul Ioan, au anunțat rezultate obținute, totodată felicitându-i pe absolvenți pentru reușitele acumulate pe parcursul anilor de studii, precum și la acest examen de licență, exprimându-și nădejdea că toată osteneala depusă de către profesorii acestei instituții teologice, alături de studenți, va rodi cu frumoase rezultate în via Bisericii.

Leave a Reply