+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Predică la Duminica a XXIX-a după Cincizecime

Chemarea lui Dumnezeu este veşnică mai înainte de facerea lumii (Efeseni 1, 4; 3, 11; II Tesaloniceni 2, 13; II Timotei 1, 9) Iubiţi credincioşi, Pilda Sfintei Evanghelii, ce s-a citit astăzi, ne vorbeşte în chip tainic despre chemarea lui Dumnezeu la cina cea mare, care este Împărăţia lui Dumnezeu. Chemarea sau vocaţia, „este o...
Mai departe

Festivalul de Crăciun ,, Florile dalbe ’’

Pe data de 23.12.14. în incinta sălii de festivităţi a ATOM a avut loc Festivalul tradiţional al colindelor şi obiceiurilor dedicate Crăciunului şi Anului Nou, cu participarea elevilor celor 3 clase liceale. Activitatea de faţă a avut statut de concurs şi prin urmare a asistat şi un colectiv de juraţi condus de protodiac. Andrei Iraşcu...
Mai departe

Predică la Duminica a XXVIII-a după Cincizecime

Au nu zece s-au curăţit? Dar cei nouă unde sînt? Nu s-a aflat să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decît numai acesta ce este de alt neam? (Luca 17, 17-18) Iubiţi credincioşi, După cum mulţumirea şi recunoştinţa faţă de Dumnezeu îi aduc omului laudă, fericire şi binecuvîntare, tot aşa şi cei nemulţumitori şi...
Mai departe