+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Spre atenția studenților ai Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova

Începând cu data de 22.01.2018 se vor începe cursurile pentru semestrul II în cadrul Seminarului și Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova. Orarul lecțiilor, Semestrul II, secția Zi 2017-2018 (Descarcă document) Sesiunea de iarnă, Re-EXAMINAREA, 2017-2018, secția ZI și FR (Descarcă document) Sesiunea de iarnă, RE-REEXAMINAREA, 2017-2018, Secția ZI și FR (Descarcă document)

„Mintea tulburată (de griji) nu va scăpa de uitare şi înţelepciunea acesteia nu-i deschide uşa” (Filocalia vol. X, Cuvântul 5).

 „Mintea tulburată (de griji) nu va scăpa de uitare şi înţelepciunea acesteia nu-i deschide uşa” (Filocalia vol. X, Cuvântul 5).Să fugim, deci, de grijile cele mincinoase ale acestui veac, ca să dobândim pacea inimii şi sfânta rugăciune care este mama tuturor faptelor bune. Unul din ucenici l-a întrebat într-o zi: Prea Cuvioase părinte, mă biruie...
Mai departe

„Cine poate să se mântuiască?”

Omul singur nu poate să se mântuiască, nu-şi poate asigura veşnicia sa. Nu-şi poate asigura mântuirea sa. De aceea Iisus a răspuns: „Cele ce sunt cu neputinţă la oameni, sunt cu putinţă la Dumnezeu” (Luca 18, 27); „La oameni lucrul este cu neputinţă,…dar la Dumnezeu toate sunt cu putinţă” (Marcu 10, 27). Totuşi, de ce nu...
Mai departe

Poporul cel ce locuia întru întuneric a văzut lumină mare

Marea lumină pe care a văzut-o poporul, care se afla în întuneric, a fost des­coperirea, arătarea lui Hristos ( Matei 4, 1 2-17). Avem aici confruntarea a doi termeni: lumi­nă şi întuneric. Omul, prin diferitele sale cuvinte, ascunde pentru fiecare dintre ele un conţinut care nu se identifică în mod necesar totdeauna la toţi. Cuvintele lumină şi întuneric nu sunt percepute de către toţi cu aceeaşi...
Mai departe

Despre supunerea față de Voia lui Dumnezeu

Facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pre pământ (Matei 6, 10). „Binecuvântat fie Sfântul Botezător Ioan în veci, căci a împlinit Vestea Cea Bună înaintea sosirii Vestii Celei Bune! Plecând în pustie, el s-a dăruit întreg voii lui Dumnezeu, cu trupul și cu sufletul. Voia lui Dumnezeu a împlinit-o în trupul său pe pământ, ca...
Mai departe
1 2 3 192