+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Dialog Interconfesional cu membrii organizației religioase Mișcarea Internațională a Conștiinței Krishna

Marți, 25 septembrie 2018, în capitala Republicii Moldova a avut loc un nou dialog interconfesional cu membrii organizației religioase Mișcarea Internațională a Conștiinței Krishna, înregistrată în Moldova încă din 1994.  Dialogul a fost realizat de către Studenții Academiei de Teologie Ortodoxă din Chișinău, cu susținerea nemijlocită a Sectorului Sinodal pentru Activitate Misionară și Centrul Misionar Anatolie Tihai. Dialogul, a avut...
Mai departe

Mesajul de felicitare al Prot. Vetcislav Cazacu, Prorectorul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, adresat PS Piscop Siluan, cu prilejul prăznuirii ocrotitorului ceresc

Prеа Sfințiа Voаstră, Сu drаgostе frățеаsсă întru Hristos – Domnul, mă аdrеsеz Prеа Sfințiеi Voаstrе, сu oсаziа sărbătorii Sfântului Cuvios Siluan Athonitul, oсrotitorul vostru сеrеsс. În асеаstă zi, nе rugăm lui Hristos, „Аrhiеrеul bunătăților viitoаrе(Еvrеi 9, 11)”, să vă dăruiаsсă mulți și binесuvântаți аni, pасе și tăriе duhovniсеаsсă în luсrаrеа Prеа Sfințiеi Voаstrе. Sfântul Cuvios Siluan Athonitul,...
Mai departe

În incinta Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova s-a desfăşurat prima întîlnire duhovnicească din acest an de studiu

Cu binecuvântarea Prot. Vetcislav Cazacu, în data de 20 septembrie, în incinta instituției, s-a desfăşurat întîlnirea duhovnicească, care a fost susținută de  către Prot. Andrei Oistric, Decan al Facultății de Teologie Ortodoxă. Tema pentru care s-au întrunit studenţii Academiei de Teologie a fost: „Episcopul Dionisie Erhan – 75 de ani de la plecarea în eternitate”....
Mai departe

Nașterea Maicii Domnului

Domnul, Cel ce locuieşte în cer, vrând să Se arate pe pământ şi să vieţuiască cu oamenii, mai întâi a pregătit loc de sălăşluirea slavei Sale, pe Preacurata Maică Să. Pentru că este obicei la împăraţi ca mai înainte să-şi pregătească, în cetatea în care vor să meargă, palatul de petrecere. Şi, precum palatele împăraţilor...
Mai departe