+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Pastorală la Naşterea Domnului a ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove

„Poporul ce stătea în întuneric a văzut lumină mare, și celor ce ședeau în latura și în umbra morții lumină le-a răsărit” (Isaia 9, 1-2; Matei 4, 16) Preasfințiți arhierei, Cinstiți preoți şi diaconi, Cuvioși monahi şi monahii, Drept-măritori creștini,          După ce am citat cuvintele prorocului Isaia despre strălucirea luminii celor ce petreceau în...
Mai departe

„Iar Nașterea Lui Hristos a fost așa…”

Din voia și cu ajutorul lui Dumnezeu, ne apropiem de ziua tainică, și vădită deopotrivă, în care prăznuim Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Duminica aceasta deschide de fapt întreaga prăznuire. Din adâncurile istoriei umane, ni se descoperă toate neamurile care alcătuiesc genealogia umană a Celui care, „pentru noi și a noastră mântuire”, Se întrupează pentru ca,...
Mai departe

Sfântul Spiridon al Trimitundei

Un moment important din viața Sfântului Spiridon este participarea sa la Sinodul I Ecumenic, care a avut loc în Niceea Bitiniei la anul 325 d.Hr., şi minunea pe care a săvârşit-o acolo, prin care a dovedit învăţătura Sfinţilor Părinţi, şi mai cu seamă a Sfântului Athanasie cel Mare. Şi anume că Dumnezeu este treimic, Tatăl, Fiul şi...
Mai departe

Sărbătoarea Strămoșilor

Străbatem perioada postului Nașterii Domnului Nostru Iisus Hristos și astăzi îi sărbătorim pe Strămoșii – prooroci, regi, sfinți, păstori mari și mici – care au contribuit la faptul de a ajunge până la noi Iisus Hristos. Sărbătoarea Strămoșilor este una dintre cele mai frumoase sărbători ale anului, fiindcă ne descoperă că Hristos, Care nu avea nevoie de...
Mai departe