+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Întrunire interconfesională cu organizația „Martorii lui Iehova”

Cu coordonarea părintelui profesor Octavian Solomon, Centrul Misionar Ortodox „ANATOLIE TIHAI”, la data 06 decembrie 2018, a organizat o întrunire interconfesională cu organizația „Martorii lui Iehova”. Tematica acestei întruniri a fost : „Numele Lui Dumnezeu” (în scripturile grecești). La „Sala Regatului” unde s-a desfășurat întrunirea, Domnul Vasile Marchitan (exponent a organizației Martorii lui Iehova), a...
Mai departe

Despre Sfânta Împărtăşanie

În Biserica Ortodoxă, toate se rezumă la Potir, la Trupul și Sângele Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Starea noastra de păcătoşenie s-a transmis de la Adam întregului neam omenesc, astfel păcatul lui Adam, fiind o problemă ontologică. Această stare a noastră bolnavă sau cu alte cuvinte, înclinarea noastră spre rău, este din cauza...
Mai departe

Spre atenția studenților ATOM

Cu aprobarea prorectorului Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, prot. Vetcislav Cazacu, dar și cu cooperarea părintelui profesor Octavian Solomon Centru Misionar Ortodox „Cuviosul ANATOLIE TIHAI”, invită studenții ATOM la data: 06.12,2018 ora: 13:50, pe str. Albisoara 64, la întrevedere interconfesională, cu comunitatea Martorii Lui Iehova. unde vom discuta cu Liderul comunității respective, tematica fiind:...
Mai departe

Cuvânt la Intrarea Maicii Domnului în Biserică

„Astăzi… în Biserica lui Dumnezeu luminat Fecioara se arată şi pre Hristos tuturor mai-nainte îl vesteşte” (Din Troparul Intrării în Biserică a Maicii Domnului) Străluceşte astăzi în inimile noastre zi de bucurie şi praznic sfânt. Prin hotărârea Atotputernicului Dumnezeu, Sfânta Fecioară Maria a fost rânduită să fie Maica cea după trup a Domnului şi Dumnezeului...
Mai departe