+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

E ziua ta, iubite profesor!

Toamna a început să-și contureze culorile cu cele mai frumoase și plăcute nuanțe. Octombrie . . . , pe lîngă spectacolul de culori fabuloase ce ni-l oferă, aduce cu el și o dată importantă în calendar – Ziua Profesorului. Și în acest an frumoasa tradiție  este respectată cu stricteţe de către întreaga societate, de a-i...
Mai departe

Considerațiile noastre se îndreaptă astăzi către cei care modelează personalități

Onorați profesori, De Ziua Profesională dedicată Dumneavoastră, permiteți-mi să Vă adresez sincere felicitări pentru efortul calificat şi plin de abnegaţie depus la sporirea nivelului de educație a generației în creștere. Biserica și şcoala conlucrează de secole în vederea realizării unei educaţii integrale, ştiinţifice şi spirituale, profesionale şi morale, în special pentru creşterea copiilor şi a...
Mai departe

Întâlnire interconfesională cu ,,Comunitatea Mormonă”

Sub egida prorectorului Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, prot. Vetcislav Cazacu, dar și cu susținerea părintelui profesor Octavian Solomon, Centru Misionar  „Cuviosul Anatolie Tihai”, invită studenții ATOM: la data de 04.10.2018, ora 13:10, pe str. Vasile Alecsandri 41/1, la întrevedere interconfesională, cu comunitatea ,,Biserica a Sfinților din Zilele din Urmă”, unde vom discuta subtil...
Mai departe

Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie”. (Marcu 8, 34).

Cu aceste cuvinte începe pericopa evanghelică de astăzi. În Vechiul Testament se vorbeşte despre umbra Crucii, sau închinarea ei prin diferite obiecte, cum a fost toiagul lui Moise, sau stâlpul pe care a fost atârnat şarpele de aramă; prin diferite semne sau lucrări, cum a fost binecuvântarea fiilor lui Iosif de către bunicul lor, Iacov,...
Mai departe

„Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi sfântă învierea Ta o lăudăm şi o slăvim. ”

Astăzi prăznuim înălţarea Sfintei şi de viaţă dătătoarei Cruci; a crucii pe care Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a pătimit pentru mântuirea noastră… Crucea care, din unealtă netrebnică de ruşinoasă tortură şi osândă, cum era mai înainte, s-a făcut după aceea semnul sfânt al izbăvirii noastre din osânda păcatului, al biruinţei asupra morţii, sfinţită...
Mai departe