+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Rugăciunea – cărbunele zilnic de sub cenuşă

În trecut, când la sat nu erau chibrituri, femeile bătrâne ascundeau seara cărbuni în cenușă, pentru ca ziua următoare să aprindă din nou focul cu cărbunele păstrat, în care încă mai pâlpâia o scânteie. O bătrână lua atunci cărbunele și începea să sufle. Scânteia se mărea. Bătrâna își îndoia orsârdia: sufla, sufla, până ce, la...
Mai departe

Cuvânt la începutul Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Creştinii ortodocşi intră astăzi în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Dat fiind rolul major pe care l-au avut aceşti Sfinţi Apostoli ai Mântuitorului în răspândirea dreptei credinţe în lume, Biserica a rânduit ca prăznuirea lor să fie pregătită printr-o perioadă de post, adică printr-o primenire atât trupească, cât şi duhovnicească a creştinilor. Postul Sfinţilor...
Mai departe

Dumnezeiasca Liturghie de Ziua Sfântului Duh la capela studențească „Sfinții Trei Ierarhi”

Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, astăzi, 28 mai 2018, în incinta Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, în ziua prăznuirii Sfântului Duh, colectivul profesoral, absolvenții Seminarului Liceal de Teologie Ortodoxă din Chișinău, absolvenții ai Grupei Reghent, absolvenții Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova s-au reunit pentru a participa la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată...
Mai departe

RUSALIILE

Evanghelia despre Pogorârea Duhului Sfânt  Ioan 7:47-53; 8:1-2 / Fapte 2:1-1 În ziua cea din urmă – ziua cea mare a sărbătorii – Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie...
Mai departe