+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Mesajul de condoleanţe al corpului didactic, în legătură cu trecerea la cele veşnice a roabei lui Dumnezeu Maria, mama Protoiereului Vetcislav Cazacu, Prorectorul ATOM

Preacucernice Părinte Vetcislav, Îndurerată familie Cazacu, Cu profundă întristare am aflat vestea trecerii din această viaţă a roabei lui Dumnezeu Maria, mama Precucerniciei Voastre. Evlavioasă și cu suflet mare, roaba lui Dumnezeu Maria a cultivat de-a lungul întregii sale vieți, cu înțelepciune și smerenie, virtuțile viețuirii creștine, având o înțelegere profundă a rostului vieții, a...
Mai departe

Cipul și problemele lui

Că tot suntem în era pandemică, unde vaccinul anti-covid este perceput încă ca un mod de cipare și control în masă, las mai jos un gând cu privire la taberele care s-au format și la acuzațiile aduse de către fiecare grup în parte. Atunci când se întrece limita și se trece în exagerare, când luptătorii...
Mai departe

Dezlegarea sau formula Tainei Mărturisirii

Rugăciunea de dezlegare este formula de administrare a Tainei Mărturisirii. În fiecare Taină formula de administrare constituie punctul culminant al întregii slujbe și momentul în care taina respectivă se săvârșește. În rânduiala Tainei Spovedaniei, formula de dezlegare este următoarea: „Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, cu harul și cu îndurările iubirii Sale de oameni, să...
Mai departe

Recunoașterea păcatelor se face în fața lui Hristos Însuși cu întreaga Biserică drept martor

O singură lacrimă, un singur suspin sau părere de rău în fața lui Dumnezeu este de ajuns pentru a primi iertare deplină pentru orice păcat imaginabil. Dar pe deasupra trebuie ca noi înșine să fim conștienți de păcat și să-l destăinuim înaintea Domnului iertător. Aici ne ajută mărturisirea. Ne obligăm la cercetarea sinelui, la găsirea cuvintelor cu care...
Mai departe