+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Un secol de la Revoluția bolșevică din Rusia – o încercare de sinteză privind prigoana asupra Bisericii

La împlinirea a 100 de ani de la declanșarea Revoluției bolșevice, 7 noiembrie 1917, cu binecuvîntarea Prot. Vetcislav Cazacu, elevii Seminarului Liceal de Teologie Ortodoxă din Chișinău „Sfântul Ierarh Gavriil”au organizat o conferință cu titlul Un secol de la Revoluția bolșevică din Rusia – o încercare de sinteză privind prigoana asupra Bisericii. În urmă cu...
Mai departe

BINECUVÎNTĂRILE

E un lucru extraordinar să ştii că ultimul lucru pe care L-a făcut Domnul Hristos aici pe pământ pentru oameni, pentru ucenicii Săi, a fost că i-a binecuvântat şi S-a ânălţat binecuvântându-i. Absolut toate binecuvântările Bisericii, câte sunt în lumea aceasta, câte sunt la Sfânta Liturghie şi la celelalte sfinte slujbe, toate sunt o prelungire...
Mai departe

Pace şi iubire între persoane

Iubirea trebuie să se arate prin acte de respect, bunăvoinţă şi împrumut reciproc de bunuri. Faţă de cel lipsit: ajutor de bunuri spirituale sau materiale, ca ţie să nu-ţi prisosească, iar lui să nu-i lipsească. Trebuie aplicată legea milei, fără să aştepţi să ţi se restituie. Astfel, orfanului de ambii părinţi să-i fii tată şi...
Mai departe

Plânsul duhovnicesc cel de fericire aducător

Părinții filocalici vorbesc despre plânsul duhovnicesc și despre lacrimile harismatice, ca fiind roade ale rugăciunii mai presus de rugăciune, ale rugăciunii neîncetate, în care mintea este răpită de Dumnezeu în adâncul Său de taine. Ei învață că lacrimile izvorăsc din căldura suprafirească a rugăciunii, roadă și aceasta a intensității lucrării Duhului Sfânt asupra sufletului celui...
Mai departe

Cuvânt la vindecarea demonizatului din ţinutul gadarenilor

S-a dus, zice Evanghelia, s-a dus Hristos în ţinutul gadarenilor. Care era acest ţinut? Se afla la graniţele Israelului, aproape de închinătorii la idoli, pe malul răsăritean al Ghenizaretului. Ce erau gadarenii? Iudei erau. Dar, deşi credeau în Dumnezeu, nu încercau să împlinească poruncile Lui. Aveau religie, dar o religie formală. Religia spunea că evreul...
Mai departe