+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

25 de ani de la inființarea Fanfarei Armatei Naționale

Cu binecuvântarea Prot. Vetcislav  Cazacu,  Președintele Centrului de Misiune Ortodoxă ..Arhim. Anatolie Tihai”, miercuri, 08 noiembrie 2017, câțiva membri au participat la programul festiv organizat de către  Fanfara Armatei Naționale cu ocazia împlinirii a 25  ani de la înființarea acesteia.

În cadrul acestei întruniri tinerii centrului au avut ocazia de a aduce la cunoștință participanților despre activitatea pe care o desfășoară Centrul de Misiune Ortodoxă „Arhim. Anatolie Tihai” totodată abordând și teme ce țin de importanța propovăduirii credinței noastre ortodoxe și misionarismul laic.

A consemnat Postoroncă Valentina

Leave a Reply