+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova prelungește perioada de admitere la studii de licență, masterat și doctorat pentru anul de studii 2017-2018 până la 29 septembrie 2017

 

ADMITEREA la

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

LA SPECIALITATEA: TEOLOGIE PASTORALĂ

 

Se admit persoanele cu studii medii şi absolvenţi ai Seminarelor de Teologie Ortodoxă sau Liceelor (BAC) – durata studiilor este de 4 ani;

 

Studiile sunt în bază de contract (taxă de şcolarizare). Forma de studii: secţia ZI şi Frecvenţă Redusă.

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor prezenta următoarele acte:

 • Cerere (model eliberat de secretariatul ATOM);
 • 4 fotografii (3×4);
 • Adeverință medicală;
 • Actul de studii (original+xerox);
 • Recomandarea în scris a preotului duhovnic (original);
 • Decretul de hirotonie (original+xerox) – pentru clerici;
 • Certificat de naştere (original+xerox);
 • Adeverinţa de botez (original+xerox);
 • Adeverinţa de cununie (original+xerox) – pentru căsătoriţi;
 • Buletinul de identitate (original+xerox);
 • Polița de asigurare medicală (pentru persoanele care o dețin);
 • Taxa de admitere- 200 lei.

 

 ADMITEREA la

STUDII POSTUNIVERSITARE DE MASTERAT

LA SPECIALITATEA: TEOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

În cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova activează DEPARTAMENTUL STUDII POSTUNIVERSITARE DE MASTERAT

 Perioada de studii – 2 ani în bază de contract (taxă de şcolarizare).

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor prezenta următoarele acte:

 • Cerere (model eliberat de secretariatul ATOM);
 • 4 fotografii (3×4);
 • Adeverință medicală;
 • Diploma de licență și suplimentul la diploma (original+xerox);
 • Recomandarea în scris a preotului duhovnic (original);
 • Decretul de hirotonie (original+xerox) – pentru clerici;
 • Certificat de naştere (original+xerox);
 • Adeverinţa de botez (original+xerox);
 • Adeverinţa de cununie (original+xerox) – pentru căsătoriţi;
 • Buletinul de identitate (original+xerox);
 • Taxa de admitere- 200 lei.

 

ADMITEREA la

STUDII POSTUNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

În cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova activează DEPARTAMENTUL STUDII DOCTORIALE.

 Perioada de studii – 3 ani  în bază de contract (taxă de şcolarizare).

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor prezenta următoarele acte:

 • Cerere (model eliberat de secretariatul ATOM);
 • 4 fotografii (3×4);
 • Adeverință medicală;
 • Diplomă de licenţă şi foaia matricolă (original+xerox);
 • Diplomă de master / studii aprofundate şi foaia matricolă (original+xerox);
 • Recomandarea în scris a preotului duhovnic (original);
 • Decretul de hirotonie (original+xerox) – pentru clerici;
 • Certificat de naştere (original+xerox);
 • Adeverinţa de botez (original+xerox);
 • Adeverinţa de cununie (original+xerox) – pentru căsătoriţi;
 • Buletinul de identitate (original+xerox);
 • Taxa de admitere- 200 lei.

 

Perioada de admitere: 10 iulie – 21august 2017.

Orar de lucru a comisiei de admitere:  Luni-Vineri între orele 9:00 – 15:00 (afară de sărbători!)

 Proba de aptitudini: joi 24 august 2017, ora 10:00

 

 

Informaţii cu privire la ADMITERE:

Republica Moldova

mun. Chişinău, str. Ismail 46

tel. (+373 22) 54 28 70

tel. (+373 22) 27 67 14

069098552

 

Leave a Reply