+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Admiterea la Academia de Teologie Ortodoxă din Molodova

Admiterea la Academia de Teologie Ortodoxă din Molodova,

                               – Facultatea de Teologie Ortodoxă, spacialitatea Teologie Pastorală, ciclul I;

– Masterat, specialitatea Teologie și Asistență Socială, ciclul II;

poate fi efectuată și on-line, actele pentru admitere pot fi expediate pe adresa electronica a instituției teologie.ortodoxă@gmail.com

Lista actelor necesare pentru admitere în format PDF și scanat:

Pentru înscrierea la Facultate (Ciclul I, II), candidaţii vor prezenta următoarele:

 • Cerere – va fi completată la prezentarea fizică în ziua convorbirii 25.08.2020
 • 4 fotografii cu dimensiunea (3×4); la prezentarea fizică în ziua convorbirii 25.08.2020
 • Actul de studii (scanat);
 • Adeverința medicală -086e(scanat);
 • Recomandarea în scris a preotului duhovnic (scanat);
 • Decretul de hirotonie -pentru clerici (scanat);
 • Certificat de naştere (scanat);
 • Adeverinţa de botez (scanat) ;
 • Adeverinţa de cununie (scanat) – pentru căsătoriţi;
 • Buletinul de identitate (scanat);
 • Polița de asigurare medicală(scanat) sau indicați numărul poliței;
 • Taxa pentru admitere la prezentarea fizică în ziua convorbirii 25.08.2020
 • Contract de studii – la prezentarea fizică în ziua convorbirii 25.08.2020

La fel puteti transmite actele pentru admitere pe email și pentru Masterat, Seminarul Teologic Ortodox, grupa Reghent.

Leave a Reply