+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Cinstirea Sfinților Trei Ierarhi la capela studențească

Vineri, 30 ianuarie/12 februarie 2021, când Biserica Ortodoxă îi cinsteşte pe Sfinţii Trei Ierarhi, Școlile teologice din Moldova: Academia de Teologie Ortodoxă și Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ierarh Gavriil”, și-au celebrat hramul prin oficierea Sfintei Liturghii.

În această binecuvântată zi de prăznuire creștină, corpul pedagogic, elevii seminarişti, studenţi şi enoriaşi, s-au adunat la capela închinată „Sfinţilor Trei Ierarhi” de pe teritoriul instituție pentru a sărbători acest eveniment, prin participarea la serviciul divin praznical alături în rugăciune de prot. Andrei Oistric, decan al facultății de Teologie Pastorală, și un sobor de preoți profesori coliturghisitori.

Această sărbătoare a Sfinților Trei Ierarhi este o sărbătoare a comuniunii. Sfinţii Trei Ierarhi sunt cele trei vârfuri ale ierarhiei Bisericii Ortodoxe, care au întrecut cu înălţimea vieţii şi a învăţăturii lor pe mulţi şi ca nişte apostoli după Apostoli au strălucit în lume.

În cuvântul predicatorial adresat la sfârșitul Sfintei Liturghii, Prot. Andrei Oistric a arătat că Sfinții Trei Ierarhi sunt prăznuiți împreună pe 30 ianuarie/12 februarie pentru a le descoperi creștinilor că nu este unul mai mare decât altul. Prin hotărârea luată la Atena, la primul Congres al Profesorilor de Teologie din anul 1936, Sfinții Trei Ierarhi au devenit patronii spirituali ai instituțiilor de învățământ teologic ortodox din întreaga lume.

Totodată, parintele decan s-a adresat către corpul didactic și studenți cu un cuvânt de felicitare și binecuvântare din partea Mitropolitului țării, ÎPS Vladimir, Rector  al Academiei de Teologie Ortodoxă, urându-le să fie misionari adevărați ai Bisericii și să propovăduiască cu neînfricare Adevărul mântuitor al Evangheliei.

De asemenea, a fost rostit și mesajul de felicitare a Prorectorului ATOM, Prot. Vetcislav Cazacu. Sfinţii Trei Ierarhi sunt normativi în viaţa Bisericii pentru interpretarea Sfintei Scripturi, pentru învăţătura de credinţă ortodoxă şi pentru viaţa liturgică a Bisericii noastre. Prin cultura şi virtuţile lor, au reuşit să realizeze între ei o sinteză vie între credinţă, teologie şi viaţă. De aceea, ei sunt actuali în timpul nostru şi sunt socotiţi, pe bună dreptate, patroni ai învăţământului teologic ortodox.

Leave a Reply