+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

CONFERINŢĂ TEOLOGICĂ SUSŢINUTĂ LA CASA DE RUGĂCIUNE FILADELFIA A CULTULUI PENTICOSTAL

P1080083

Studenţii din anul IV ai Academiei de Teologie Ortodoxe din Moldova au participat la o conferinţă teologică la casa de rugăciune  Filadelfia a cultului penticostal. S-au dezbătut mai multe probleme legate de înţelegerea pnevmatologiei în  mişcarea penticostală.

Pastorul Doru Cârdei  a prezentat o tematică propusă spre dezbatere şi anume legată de înţelesul de “salvare” în teologia penticostală, “botezul cu Duhul Sfânt”, o scurtă introducere în istoria mişcării penticostale şi mai ales s-a atras o atenţie deosebită harismei glosolaliei, adică a vorbirii în limbi şi semnificaţia ei.

Profesorul de sectologie, preotul Octavian Solomon a venit cu o explicaţie suplimentară asupra harismei glosolaliei prezentă în Biserica primară, însistând  pe o interpretare mai atentă a Faptelor Apostolilor Cap. 2 vesetele 1-11. În acest sens părintele profesor a explicat că harisma aceasta a avut un scop anume de a predica Evanghelia lui Hristos în limbile Imperiului Roman de atunci. Pe de altă parte părintele a explicat şi motivul pentru care această harismă a fost îngăduită în Biserică o perioadă de timp şi anume pentru faptul că celelalte limbi, adică celelalte naţiuni, neamuri trebuiau să conştientizeze că Evanghelia era destinată şi pentru limba şi naţia lor nu numai pentru evrei, care se considerau poporul ales. După ce scopul acestei harisme a fost îndeplinit, Dumnezeu a retras acest dar al vorbirii în alte limbi din Biserică, remarca părintele profesor.

Pastorul Doru Cârdei a insistat să se aducă argumente în acest sens şi să se demonstreze biblic retragerea unui dar a Duhului Sfânt. La această provocare părintele profesor a argumentat că s-a retras de exemplu darul Duhului Sfânt  de a mai fi scrise cărţi inspirate de Duh după moartea ultimului Apostol şi astfel s-a închis canonul biblic pe care nu-l putem completa cu alte cărţi.

S-a insistat foarte mult şi pe o altfel de explicaţie a „limbilor îngereşti” în care cred penticostalii că vorbesc când „glosolalesc” lucruri neinteligibile. În acest sens s-au citat mai multe versete din capitolele 12, 13 şi 14 din Epistola I către Corinteni. Studenţii de la Academia de Teologie  au rămas în convigerea tradiţională a problemei glosolaliei ca harismă dată Bisericii primare reafirmând faptul că scopul vorbirii în limbi nu a fost altul decât comunicarea gândurilor şi a Evangheliei în Biserică şi nu o comunicare haotică printr-o bolboroseală neînţeleasă. De comun acord cu reprezentanţii grupării penticostale s-a reafirmat că glosolalia nu este cel mai înalt dar pe care l-a avut Biserica.  În acest sens părintele profesor a şi indicat care este roada Duhului după Epistola de la Galateni Cap.5.versetele 22, 23. Din lipsă de timp nu s-au mai analizat şi alte versete biblice la tematica dată,propunându-se în acest sens o dezbatere specială într-o altă întâlnire.

Doru Cârdei a făcut în schimb o întroducere în istoria mişcării penticostale amintind de „botezul cu Duhul Sfânt” de la data de 01 ianuarie din anul 1900 a studentei Agnes Ozman de la Şcoala Biblică din Topeka, Kansas USA, amintind în acest sens şi de întemeitorul mişcării penticostale Charles Fox Parham care a analizat acest botez cu „Duhul Sfânt” prin care studenta în cauză a vorbit în limba chineză inspirată de „Duh”. Părintele profesor Octavian Solomon a evidenţiat faptul că limba chineză are sute de dialecte foarte diferite încât nici chinezii nu se pot înţelege între ei decât dacă comunică în chineza mandarin un fel de dialect universal pentru China.  În acest sens a ţinut să întrebe cu ce dialet chinez anume a botezat-o „Duhul Sfânt” pe studenta  Agnes şi dacă martorii la acest eveniment ştiau să deosebească dialectele chineze inspirate de „Duh”. Pastorul Doru Cârdei a precizat că dialectul chinez în care a vorbit studenta Agnes a fost din chineza mandarin dar o cercetare în acest sens este nepotrivită fiindcă adâncim problema pe o pistă eronată a evenimentului în sine.

Doru Cârdei a ţinut să reamintească de multiplele botezuri cu „Duhul Sfânt”prin vorbirea în limbi (neinteligibile n.n.)  care au avut loc pe starda Azuza din Los Angeles SUA după data de 09 aprilie 1906, „botezuri” care dealtfel au invadat comunităţile de negri de pe acea stradă şi în special pe negrul William Joseph Seymour. În cultura penticostală acel fenomen se numeşte „Marea Trezire de pe Strada Azuza”. Părintele profesor Octavian Solomon a mai precizat şi în acest sens că se ştie foarte bine de exodul şi importul de sclavi de culoare din Africa către America şi de faptul că aceşti oameni până la „încreştinarea” lor neoprotestantă au fost animişti. Iar în religiile animiste este foarte des întâlnit fenomenul vorbirii în limbi neînteligibile şi este perceput ca o posedare a zeităţilor cinstite în aceste culturi de pe teritoriul Africii. Astfel părintele a întrebat dacă putem face o paralelă între fenomenul de posedare animisto-africană manifestat prin vorbirea în limbi demonice şi cel de vorbire în limbi la fel de neinteligibile manifestate în comunităţile de culoare de pe strada Azuza. Pastorul penticostal a precizat că este foarte periculoasă o astfel de paralelă şi nu putem face astfel de asocieri.

La sfârşitul convorbirii pastorul Doru Cârdei a ţinut să precizeze teologilor ortodocşi că Biblia nu a fost scrisă „pentru profesionişti ca noi”. Deşi studenţii de la Academia de Teologie Ortodoxă nu se consideră profesionişti au înţeles mesajul pastorului care le-a spus indirect că Biblia nu a fost scrisă pentru ei. Pastorul a spus că Biblia a fost scrisă de oameni simpli pentru oameni simpli şi trebuie înţeleasă ca atare.

Studenţii au adresat şi alte întrebări cu privire la cultul penticostal şi modul lor de percepere şi înţelegere a anumitor capitole şi evenimente biblice. La aceste întrebări au răspuns atât pastorul Doru Cârdei  cât şi alţi pastori ai bisericii Filadelfia.

În speranţa că aceste dezbateri şi întruniri ne îmbogăţesc cultura noastră reciprocă de cunoaştere mai profundă a doctrinelor cultelor neoprotestante, ţinem să mulţumim profund bisericii Filadelfia şi pastorului Doru Cârdei pentru găzduirea noastră şi conferinţa susţinută.

Leave a Reply