+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Festivitate de început a anului școlar

Pentru studenții de la Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova, și elevi ai Seminarului Liceal de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh Gavriil”, cu binecuvântatea Înalt Prea Sfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și a întregii Moldove, Rector al acestei instituții, a avut loc astăzi, 1 septembrie 2020, deschiderea solemnă a cursurilor pentru noul an şcolar 2020-2021. Cu acest prilej, părinţii profesori, profesorii, precum studenții şi elevii au participat la o slujbă de Te Deum, oficiată în sala de festiviță din incina instituției.

Slujba de mulţumire a fost săvârşiță de un sobor de preoţi din care au făcut parte: Prot. Mihail Vicol, Inspector în cadrul Facultății de Teologie; Prot. Victor Mihalaș, profesor de Limba Slavonă și Teologie Pastorală; Prot. Victor Ceresău, preot spiritual și proesor de Liturgică.

La sfârșitul Slujbei, decanul instituției Prot. Andrei Oistric, a rostit Mesajul Înalt Prea Sfințitului Vladimir, cu prilejul începutului noului an de învățământ.

La rîndul său, Prot. Vetcislav Cazacu, prorectorul instituției a venit cu un mesaj de salut, în care a menționat: „Se cuvine, întâi de toate, să-I mulțumim Domnului că ne-a prilejuit această bucurie de a fi împreună, elevi, profesori, părinți la un nou început de an școlar. Drept mulțumire am săvârșit o sfântă slujbă, prin care ne-am rugat la Dumnezeu să binecuvânteze acest început de drum pe cărările științei și ale înțelepciunii.

Pentru împlinirea acestui scop este nevoie, desigur, de osteneală pe măsură. Nici o jertfă sau osteneală nu va rămâne însă fără rod. Biblia, Cartea noastră de căpătâi, ne cheamă să râvnim dobândirea înțelepciunii, căci înțelepciunea, spune Biblia, este mai bună decât pietrele prețioase (Pilde 8, 11). De aceea, la slujba care s-a făcut mai înainte ați auzit, la un moment dat: „ … ne rugăm Domnului Dumnezeuui noastru, ca să caute cu milostivire asupra școlarilor acestora, să le trimită, în inimi, minte și grai, duhul înțelepciunii, al științei, al evlaviei și al fricii Sale…”. Știm, apoi, că Mântuitorul Iisus Hristos S-a arătat în lume nu numai ca Arhiereu și Împărat, ci și ca Învățător. Pildele și sfaturile Lui sunt de o frumusețe mare, pe care voi, dragi tineri, le cunoașteți. Umând acestor sfaturi, Sfinții Părinți spuneau: „Înțelepțește-ți mintea cu Învățătura, ca să nu gândescă la lucruri rele” spunea Sfântul Chiril al Ierusalimuui în una dintre catehezele sale. Iar Sfântul Ioan, patriarh al Constantinopolului, cel numit „Gură de Aur” spunea astfel: „Învățătura cu cât se răspândește mai mult, cu atât face mai puternice sufletele care o primesc”.

Noi cu toții învățăm pentru viața cea de aici și în perspective celei viitoare. Să reținem, așadar, iubiților noștri, că scopul suprem al educației este formarea caracterului moral creștin. Să deveniți, adică, oameni cu caracter.

Să ajute Dumnezeu ca profesorii noștri să vă dăltuiască în suflete cele mai frumoase și sfinte învățături, spre mântuirea voastră și a poporului nostru!”, a consemnat părintele.

Doamna Rodica Slivca, directorul adjunct al Seminarului Liceal de Teologie Ortodoxă din Chișinău, a rostit un mesaj de felicitare la început de an școlar pentru toți elevii,  cît și pentru dascălii ai acestei instituții.

Leave a Reply