+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Fraţilor, Vă felicităm cu Duminica Tuturor Sfinţilor şi cu începutul postului în cinstea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.

Fraţilor, Vă felicităm cu Duminica Tuturor Sfinţilor şi cu începutul postului  în cinstea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel.

De mîine intrăm în perioada Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, este cunoscut în popor sub denumirea de Postul Sîmpetrului sau Sînchetrului.
Este orînduit de Biserică în cinstea celor doi apostoli şi în amintirea obiceiului lor de a posti înainte de a întreprinde acte mai importante (Fapte 13,2 şi 14,23). Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel era numit în vechime şi Postul Cincizecimii, datorită darurilor Sfantului Duh, care s-au pogorît peste Sfinţii Apostoli. Primele mărturii despre Postul Apostolilor Petru şi Pavel le avem din secolul al IV lea, în Constituţiile Apostolice. Mai tîrziu vom găsi informaţii despre acest post la Sfîntul Atanasie cel Mare, Teodoret, episcopul Cirului şi Leon cel Mare. Potrivit cercetătorilor, acest post era ţinut la început numai în cercurile monahale şi abia mai tîrziu s-a extins şi la credincioşi. Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel nu are o durată fixă, deoarece începutul lui este în funcţie de data variabilă a Paştelui. Anul acesta postul începe luni, 3/16 iunie si tine pana in ziua de 29 iunie/12iulie cînd serbăm pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Acest post începe întotdeauna în lunea după Duminica Tuturor Sfinţilor, prima duminică după Rusalii – Pogorarea Sfantului Duh.

În perioada Postului Sfinţilor Petru şi Pavel, sambăta şi duminica avem dezlegare la peşte şi luni, marţi şi joi, numai dacă în aceste cade v-o sărbatoare a unui sfînt mare. Dacă o astfel de sărbătoare cade miercuri sau vineri se dezleaga la untdelemn şi vin. Dacă sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel cade miercuri sau vineri, se face dezlegare la peşte, vin si ulei.

Aşa cu Doamne Ajută sa trecem cu bine această perioadă a Sfîntului Post Petru şi Pavel.

Leave a Reply