+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Întâlnire interconfesională la nivel academic

Miercuri seara, studenţii de la secţia Masterat a Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, împreună cu prof. diac. Octavian Solomon au participat la o discuţie deschisă cu reprezentanţii Bisericii Baptiste Buna Vestire din Chişinău.

În cadrul seratei de dialog, pastorul baptist Vasile Filat a prezentat o serie de evenimente istorice cu privire la înfiinţarea, evoluţia şi dezvoltarea Bisericii Baptiste din Basarabia. De asemenea au fost  evidenţiate anumite mărturii documentare despre unii lideri care au susţinut şi s-au dedicat  pină la sacrificiu mişcării baptiste. Pastorul a ţinut să  amintească şi de anumite schisme ce s-au produs în Biserica Baptistă sub influenţa politică a regimului de tristă amintire, scindări care perpetuiază şi astăzi în aceste Biserici. De un interes deosebit pentru studenţii teologi ortodocşi a fost prezentarea unor concepte baptiste doctrinare expuse de acelaşi pastor. În urma dialogului deschis, mai multe teme au fost dezbătute, analizîndu-se critic şi scripturistic tematica abordată.

Una din întrebările formulate de prof. diac. Octavian  Solomon, a fost prezentarea exactă a deosebirilor dintre creştinii care cred, sunt botezaţi şi urmează pe Hristos după toate prescripţiile evanghelice şi cei care sunt botezaţi, cred şi îl trăiesc pe Hristos asemenea celor sus-mentionaţi. La această întrebare, pastorul Andrei Talmazan, co-slujitor la aceeaşi biserică şi-a luat angajamentul de a raspunde în viitorul apropiat (probabil răspunsul va apărea pe site-ul bisericii baptiste).

Vizita studenţilor s-a încheiat cu un cadou din partea Bisericii Baptiste constând în recenta apariţie editorială a pastorului Vasile Filat cu privire la provocările tinerilor în contemporanietate şi anume „SFATURI din BIBLIE pentru cei CĂSĂTORIŢI”.

Considerăm că această întilnire a fost benefică şi informativă pentru însuşirea mai amplă a mişcării baptiste de către studenţii teologi ortodocşi şi pe această cale aducem sincere mulţumiri comunităţii baptiste care ne-a găzduit.

Leave a Reply