+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Întrunirile interconfesionale din luna noiembrie

Cu aprobarea prorectorului Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova Prot. Vetcislav Cazacu, studenții din cadrul instituției au participat în luna noiembrie la mai multe întruniri și dialoguri interconfesionale cu anumite culte neoprotestante și anumite ONG-uri din Republica Moldova. Dialogurile s-au realizat prin coordonarea preoților profesori Octavian Solomon și Iulian Rață și fac parte din programul de cercetări misionare a centrului misionar ”Arhim. Anatolie Tihai” din Chișinău.

O primă întrunire din luna precedentă s-a desfășurat la centrul creștin baptist „Sfânta Treime” din Chișinău unde pastorul baptist Aexandru Malancea a conferențiat la tema : „Hristos Adevăratul Fiu a lui Dumnezeu, în lumina Sfintei Evanghelii după Ioan”. În aceeași întrunire s-au dezbatut anumite tematici doctrinare și sau analizat anumite statistici globale privitor la sitația creștinilor actuali, dezbinările și uniunile confesionale la nivel mondial etc.

Un alt dialog s-a desfășurat la Organizația neguvernamentală care apără și promovează drepturile LGBT din Republica Moldova, GenderDoc-M. În cadrul acestei dezbateri activista LGBT, Angela Frolov a făcut o prezentare detaliată a principiilor caracteristice persoanelor cu orientare sexuală netradițională. În cadrul acestei dezbateri studenții și preoții profesori au adresat mai multe întrebări și s-au propus noi subiecte de dialog pentru următoarele întruniri, ca de exemplu perspectiva biblică asupra homosexualităţii și altele.

O altă întrunire interconfesională a avut loc la comunitatea baptistă „Vocea Adevărului” unde pastorul baptist Ghenadie Holodko a vorbit despre conceptul de salvare în înţelegerea doctrinară a comunităţii pe care o păstoreşte. S-a dezbătut subiectul în cauză şi s-a comparat înţelegerea doctrinară despre mântuire în ortodoxie faţă de principiile şi înţelegerea baptistă.

Şi ultima întrunire interconfesională din luna noiembrie s-a desfăşurat la comunitatea penticostală Filadelfia din Chişinău. Doru Cîrdei, pastorul acestei comunităţi, a explicat studenţilor teologi diferenţele de concepţie teologică asupra subiectului doctrinar de „Salvare” în înţelegerea penticostală, dominată de arminianism şi comunităţile baptiste tributare calvinismului. S-a discutat şi înţelegerea doctrinară ortodoxă despre mântuire faţă de platformele juridice neoprotestante. În cadrul aceleeaşi întruniri s-au propus noi subiecte de dialog şi dezbatere şi în consecinţă noi întruniri interconfesionale, în viitor.

Credem că aceste întruniri dau studenţilor teologi o înţelegere mult mai amplă asupra principiilor doctrinare a comunităţilor religioase existente în Republica  Moldova.

În acelaşi timp,  întrunirile cu anumite ONG-uri deschid perspectiva unor dialoguri şi dezbateri pe anumite teme sensibile pentru societatea noastră.  

Mulţumim profund pe această cale organizatorilor şi gazdelor care au conlucrat pentru realizarea întrevederilor.

Leave a Reply