+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Oră de catehizare pentru studenții de la Colegiul Național de Ecologie susținută la capela studențească din cadrul ATOM

Cu binecuvîntarea prot. Vetcislav Cazacu, Prorectorul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, astăzi, 10 octombrie, în cadrul instituției a avut loc o oră de catehizare pentru studenții de la Colegiul Național de Ecologie din Chișinău.

Ora de catehizare a fost dusă de către prot. Alexandru Comendant care l-a avut ca asitent pe studentul anului IV de la Facultatea de Teologie, Marco Vladimir.  Întrebările adresate au fost legate de arhitectura bisericească, însemnătatea și funcția fiecărei părți ai bisericii, însemnătatea iconostasului și picturii bisericești. S-a discutat și asupra întrebărilor cum ar fi: diferența dintre mănăstire și biserica de mir, diferența dintre călugăr și preot mirean, au fost adresate întrebări cu privire la sfintele taine, de asemenea întrebări legate de unele momente și semnificații din cadrul sfintei litrughii, de asemenea oaspeților le-au fost prezentate sfintele vase și rolul lor în cadrul săvîrșirii sfintei liturghii, ect.

Pentru instituția noastră a fost o adevărată onoare prezența acestor studenți, pentru ce, ținem să le aducem cele mai sincere mulțumiri și recunoștințe!

Leave a Reply