+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Prorectorul ATOM, Prot. Mitr. Vetcislav Cazacu, la popas aniversar

Cu ocazia aniversării a 50 de ani din ziua nașterii, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir a adresat un mesaj de felicitare, Protoiereului mitrofor Veticislav Cazacu, Prorectorul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, în care se menționează: 

Preacucernice Părinte,

Astăzi, când prin voia şi prin binecuvântarea lui Dumnezeu aţi ajuns la frumosul jubileu de 50 de ani din ziua nașterii, venim să Vă adresăm cele mai sincere şi mai călduroase felicitări şi urări de bine, nădăjduind cordial că şi de acum înainte, Bunul şi Dreptul Mântuitor Vă va întări şi Vă va îndruma încă mulţi ani sănătoşi să slujiți cu înţelepciune şi pace Biserica Sa și credincioșii drept-măritori.

În zi de sărbătoare, ne îndreptăm rugăciunile şi gândurile noastre cele mai alese către Sfinția Voastră, dorindu-Vă ca şi în continuare să munciți cu aceiaşi râvnă pentru binele şi mărirea Bisericii, asemenea frumoșilor ani pe care i-aţi trăit până în prezent, ani ce au fost întru totul închinaţi la Altarul Domnului – prin nevoinţă, speranţă şi dragoste faţă de semeni, reușind astfel numeroase realizări în domeniul pastoral-misionar și didactic.

Urându-Vă viață lungă, ferită de răutăți și primejdii, nădăjduim că activitatea pastorală și pedagogică a Sfinției Voastre va cunoaște noi avânturi, exprimate prin realizări prodigioase în domeniul învățământului teologic din țara noastră.

Fie ca Bunul Dumnezeu, prin înțelepciunea Sa nemărginită să Vă înzestreze și mai departe cu răbdare și înțelepciune pentru a fi și în continuare fiu râvnitor al Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Întru mulți și binecuvântați ani! 

Cu părintească binecuvântare,

†  VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE

Leave a Reply