+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

„Sărbătoarea Buna Vestire și duminica Sfântului Ioan Scărarul – urcuș spre Înviere”

Cu binecuvântarea Prot. Vetcislav Cazacu, în data de 03 aprilie, în incinta instituției s-a desfăşurat întîlnirea duhovnicească, care a fost susținută de  către Prot. Victor Mihalaș, profesor de Teologia Pastorală, și Prot. Victor Ceresău, profesor de Liturgică, preot spiritual în cadrul seminarului teologic.

Tema pentru care s-au întrunit elevii seminarului și studenţii Academiei de Teologie a fost: „Sărbătoarea Buna Vestire și duminica Sfântului Ioan Scărarul – urcuș spre Înviere”.

În discursurile lor, au fost trasate cîteva idei referitoare la tema ce s-au pus în discuție. De asemenea cei prezenți au dat cîteva întrebări la care au și primit răspunsuri.

Leave a Reply