+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Seminarul de Teologie Ortodoxă din Chișinău a găzduit tradiționalul concert „Florile Dalbe”

Iată că sărbătorile de iarnă ne bat la uşă şi noi pregătiţi prin Postul Nașterii Domnului deschidem uşa pruncului Iisus pentru ca Acesta prin Sfânta Taină a Împărtăşaniei să se sălăşluiască şi în umilul sălaş al sufletului nostru. Sărbătorile de iarnă ne încântă prin frumoasele tradiţii păstrate de poporul nostru, acestea fiind un semn al faptului că poporul nostru din profunda dragoste faţă de Dumnezeu a căutat să transpună în obiceiuri şi tradiţii luminoasa sărbătoare a Naşterii Domnului.

În data de 21.12.2018 cu binecuvântarea prot. Vetcislav Cazacu, Directorul Seminarului de Teologie Ortodoxă „Sf. Ierarh Gavriil” din Chișinău, a avut loc tradiționalul concert „Florile Dalbe”. 

Pentru deschiderea sărbătorii, cuvînt de felicitare şi îndemn spiritual i s-a oferit prot. Andrei Oistric, decan al facultății de Teologie. În cadrul activității, a evoluat  Corul Seminarului, care au interpretat un recital de colinde, fiind dirijați de d-na Olga Ghețiu.

Sărbătorile de iarnă însumează un bogat palmares de obiceiuri şi tradiţii păstrate de poporul nostru şi practicate cu o măiestrie specifică transmiterii celor mai calde şi înalte sentimente, precum Dragostea, Pacea, Bunătatea, toate acestea fiind redate prin bucurie. Cu un cuvînt de felicare a venit d-na Rodica Slivca, dorindule elevilor ca sărbătorile de iarnă să le aducă tot cei mai bun pe lume, multe succese și realizări frumoase în anul care vine.

Dragostea de frumos, credinţa şi speranţa în viitorul luminat determină pe om să se manifeste mulţumitor lui Dumnezeu pentru toate darurile primite, şi mai ales, pentru Marele Dar, oferit din iubire jervelnică întregii omeniri Iisus Hristos.  Acest prilej de bucurie şi mulţumire a fost împărtăşit de către toţi cei prezenţi, alături de elevii clasei a XII-a, susţinuţi de dirigintele prot. Alexandru Comendant, clasa a XI-a, susținuți de dirigintele Demerji Sergiu, și clasa a X-a, susținuți de d-na diriginte Slivca Eleonora.

Tinerii teologi şi-au exprimat sentimentalismul curat şi sincer cu privire la strămoşeştile sărbători de iarnă, fiind apreciaţi pentru munca depusă.

Spre încheierea activităţii, prot. Victor CERESĂU, preotul spiritual, a rostit un mesaj de felicitare pentru întreg corpul didactic şi colectivul de elevi. În semn de înaltă apreciere, elevii cu cu cea mai înaltă reușită au fost apreciați cu premii bănești.

Leave a Reply