+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Seminarul Teologic a găzduit tradiționalul concert „Florile Dalbe”

Iată că sărbătorile de iarnă ne bat la uşă şi noi pregătiţi prin Postul Nașterii Domnului deschidem uşa pruncului Iisus pentru ca Acesta prin Sfânta Taină a Împărtăşaniei să se sălăşluiască şi în umilul sălaş al sufletului nostru. Sărbătorile de iarnă ne încîntă prin frumoasele tradiţii păstrate de poporul nostru, acestea fiind un semn al faptului că poporul nostru din profunda dragoste faţă de Dumnezeu a căutat să transpună în obiceiuri şi tradiţii luminoasa sărbătoare a Naşterii Domnului.

În data de 26. 12. 2019 în incinta Seminarului Liceal de Teologie Ortodoxă „Sf. Irh. Gavriil” din Chișinău a avut loc tradiționalul concert „Florile Dalbe”. 

Sărbătorile de iarnă însumează un bogat palmares de obiceiuri şi tradiţii păstrate de poporul nostru şi practicate cu o măiestrie specifică transmiterii celor mai calde şi înalte sentimente, precum Dragostea, Pacea, Bunătatea, toate acestea fiind redate prin bucurie. Cu un cuvînt de felicare a venit d-na Rodica Slivca, dorindule elevilor ca sărbătorile de iarnă să le aducă tot cei mai bun pe lume, multe succese și realizări frumoase în anul care vine.

Dragostea de frumos, credinţa şi speranţa în viitorul luminat determină pe om să se manifeste mulţumitor lui Dumnezeu pentru toate darurile primite, şi mai ales, pentru Marele Dar, oferit din iubire jervelnică întregii omeniri Iisus Hristos.  Acest prilej de bucurie şi mulţumire a fost împărtăşit de către toţi cei prezenţi, alături de elevii clasei a XII-a, susţinuţi de dirigintele prot. Victor CERESĂU, clasa a XI-a, susținuți de doamna diriginte Eleonora SLIVCA, și clasa a X-a, susținuți de dirigintele Alexandru COMENDANT.

Tinerii teologi şi-au exprimat sentimentalismul curat şi sincer cu privire la strămoşeştile sărbători de iarnă, fiind apreciaţi pentru munca depusă.

Leave a Reply