+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Tedeum de sanatate cu prilejul sărbătoririi zilei profesorului

Cu binecuvântarea Prorectorului Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, prot. Vetcislav Cazacu,  astăzi, 05 octombrie, in capela studențească a fost oficiat sluba de tedeum pentru toți profesorii instituției teologice.

Slujba de Tedeum a fost oficiată de către studenții slujitori în capela studențească. La această slujbă de mulțumire a luat parte Prorectorul Academiei Teologice, prot. Vetcislav Cazacu, Decanul Facultății de Teologie Pastorală, prot. Andrei Oistric, precum și alți preoţi profesori şi profesori din cadrul instituției. Prin această slujbă, cei prezenți și-au exprimat sentimentele de recunoștință, de mulțumire, de laudă și de slăvire față de Dumnezeu, pentru binefacerile primite de la El.

La finalul slujbei Tedeumului, s-a oficiat slujba Parastasului, în care ne-am adus aminte de vrednicul de pomenire Arhimandrit Ermoghen (Adam), dar și de regretatul părinte profesor Andrei Braniște, și tutror profesorilor care au trecut la cele veșnice, cărora le datorăm enorm de mult prin faptul că au lucrat cu multă jertfire de sine la edificarea a multor generații.

Cu prilejul zilei profesorului, aducem recunoștință tuturor profesorilor care profesează cea mai frumoasă artă – arta educației. Orice profesor este un semănător și un purtător de lumină, iar responsabilitatea acestuia trece dincolo de ora de clasă, de aceea îndemnăm cadrele didactice să ia jugul lui Hristos și să înveţe de la Pedagogul divin care este „blând şi smerit cu inima şi doar astfel veţi găsi odihnă sufletelor voastre.” (Matei 11:29)

De asemenea prot. Vetcislav Cazacu a adresat cuvinte de felicitare și respect tuturor profesorilor Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova și Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ierarh Gavriil” care își aduc aportul la formarea spirituală a tinerei generații, la răspândirea perceptelor evanghelice, la prosperarea societății și a națiunii, la binele comun, la pacea în țară și în întreaga lume.

Leave a Reply