+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

A FOST CONVOCATĂ ȘEDINȚA SENATULUI ATOM

Cu binecuvîntarea Înalt Prea Sfințitului Vladimir, Rector al Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, la data de 10 mai 2018, a fost convocată Şedinţa Senatului  Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova.

La ședință au participat toți membrii senatului și administrației ATOM.

Ședința a fost deschisă și prezidată de către prorectorul instituției Prot. Vetcislav CAZACU.

La ședință s-au discutat mai multe probleme ce țin de activitatea Academiei și a Seminarului Teologic.

Pe prim plan s-au discutat planificarea pentru desfășurarea examenelor de licență și completarea diplomelor pentru Absolvenții Academiei și a Seminarului.

La fel au avut loc și consultările cu privire la Perioada Admiterii.

În urma discuțiilor au fost luate deciziile cuvenite.

Leave a Reply