+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Activitate filantropica a studenților Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova

Astăzi, în sâmbăta din săptămâna a șasea a Postului Mare, Biserica Ortodoxă sărbătorește Învierea lui Lazăr, numit și ,,Prietenul Domnului”.

Fără îndoială, învierea lui Lazăr închipuia învierea Domnului, care avea să se săvârșească peste câteva zile. Astfel, Ierusalimul închipuiește cerul, Betania pământul, Lazăr pe Iisus Hristos, Cel ce s-a întrupat pentru mântuirea noastră. Marta și Maria închipuiesc neamul omenesc cel mort cu sufletul și cu trupul, iar plângerea lui Iisus arată dragostea cu care Dumnezeu a iubit lumea aceasta. Învierea lui Lazăr mai închipuiește și învierea cea de obște a tuturor oamenilor, la judecata cea de apoi.

Înacestfel, Hristos a oferit certitudinea ca îi va învia pe toți oamenii. Așadar, nu vor învia numai drepții, în vreme ce păcătoșii vor dispărea, ci vor învia cu toții și se vor înfățișa înaintea înfricoșătorului scaun de judecată al lui Hristos.

Mai poate fi și altfel tâlcuită: Marta închipuiește Vechiul Testament, ca cel ce vorbește mai mult de cele pământești. Maria închipu iește Noul Testament- Evanghelia, dragostea – ca ceea ce vorbește mai mult de cele cerești și este plină de dragostea lui Hristos, Lazăr închipuiește Biserica creștină, cea înviată prin patimile Domnului și care este scoasă de sub piatra Legii Vechi și din înfășurările cele de îngropare ale templului evreiesc, la o viață cu totul nouă.

Conform, tradiției străvechi, în sâmbăta lui Lazar se îmbracă veşminte albe, care simbolizează învierea şi puritatea şi este dezlegarea la icre de peşte, pentru că în această zi Domnul l-a înviat peLazăr, căci precum icrele sunt depuse și la vremea cuvenită dau viață, așa și Lazăr, mort fiind de patru zile a înviat la auzul cuvîntului Mântuitorului.

În contextul Săptămânii Tineretului Ortodox, studenții Academiei de Teologie Ortodoxă, cu binecuvântarea părintelui Prorector Prot. Vetcislav Cazacu, au organizat un act filantropic, dăruindu-le celor mai triști ca noi câte un pachet cu mâncare.

Refacerea drumului asemănării cu Dumnezeu înseamnă să dobândim în noi iubirea şi bunătatea şi pentru a face acest lucru avem nenumărate ocazii, pentru că nenumărate sunt posibilităţile de a ajuta cu fapta, cu prezenţa şi cu cuvântul pe semenii care au nevoie de noi, căci omul milostiveste mâna lui Dumnezeu întinsă spre cel suferind.

A consemnat studentul anului I

Preutesei Ervin-Nicolae

Leave a Reply