+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Ce este, în general, un canon şi ce este Canonul Mare al Sfântului Andrei Criteanul?

Din punct de vedere terminologic, canonul, provenind din ebraicul „qaneh“, înseamnă trestie, măsură, desemnând în general regulile de credinţă şi de viaţă creştină ale autorităţii bisericeşti, acele legi naturale ale Bisericii. Canoanele liturgice au apărut la sfârşitul secolului al VII-lea şi începutul secolului al VIII-lea, înlocuind în mare măsură imnurile liturgice numite condac. Sfântul Andrei Criteanul a fost considerat „părintele canoanelor”, fiind primul alcătuitor de canoane şi iniţiatorul acestei noi specii imnografice în Biserica grecească.

Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul se numeşte astfel din două perspective: datorită întinderii sale, fiindcă este singurul canon care are 250 de tropare, la care s-au adăugat ulterior de către alţi imnografi anumite tropare închinate Sfântului Andrei Criteanul şi Cuvioasei Maria Egipteanca, iar pe de altă parte, datorită profunzimii sale spirituale, aşa cum lasă de înţeles cuprinsul sinaxarului redactat de Nichifor Calist Xanthopol.

Leave a Reply