+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

De ce a scris Sfântul Andrei Criteanul Canonul cel Mare?

Nu se ştiu cu certitudine motivele pentru care Sfântul Andrei Criteanul a scris Canonul cel Mare. Există însă opinii vehiculate de cercetători, care afirmă că acest canon a fost redactat ca o formă prin care Sfântul Andrei Criteanul îşi cere iertare lui Dumnezeu pentru o faptă săvârşită în anul 712, când noul împărat bizantin uzurpator Philippikos Bardanes i-a obligat pe anumiţi episcopi ortodocşi să semneze un act sinodal la Constantinopol, prin care hotărârile Sinodului VI Ecumenic să nu fie recunoscute, iar printre participanţii la acest sinod s-ar fi aflat şi Sfântul Andrei Criteanul, care ar fi semnat acel decret. De aceea, unii autori occidentali au afirmat că acest motiv a stat la baza alcătuirii Canonului cel Mare, însă e foarte greu de demonstrat acest lucru, fiindcă în Canon nu se face nici o referire la acest aspect, iar pe de altă parte, nu se ştie dacă timpul scrierii Canonului a fost în timpul tinereţii Sfântului Andrei, sau în perioada de la Constantinopol, sau după 712, când el ajunge arhiepiscop al Gortinei, în Insula Creta. Personal, cred că imnul Sfântului Andrei Criteanul, prin forma pe care o avea şi prin maniera compunerii sale, a fost elaborat în Constantinopol şi că de acolo a fost transmis în întreaga lume creştină.

Leave a Reply