+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

,,Darul sfânt al nașterii de prunci”

Astăzi răsună glas de bucurie în tot pământul. Astăzi Arhanghelul Gavriil îi vestește Fecioarei Maria că va lua în pântece și va naște în lume pe Fiul lui Dumnezeu, mântuirea întregului neam omenesc. Ziua de astăzi este mai sfântă și mai veselitoare decât toate zilele veacurilor, căci aduce bucurie și vestește mântuirea în toată lumea. Astăzi, Dumnezeu a căutat cu milă și cu îndurare din cer spre pământ și a auzit suspinele strămoșilor noștri și plângerea tuturor celor ce se chinuiau în iad de la începutul lumii. Acest început al mântuirii noastre după toată dreptatea îl prăznuiește Biserica lui Hristos astăzi, cântând: „Astăzi este începătura mântuirii noastre și aflarea tainei celei din veac”. Și iarăși: „Astăzi se binevestește pământului o mare bucurie”.

Ghidați de îndemnul evanghelic și de binecuvântarea părintelui Prorector Prot. Vetcislav Cazacu, studenții Academiei de Teologie Ortodoxă, în pofida timpului de afară, au pornit spre a vesti lumii cât de mare este binecuvântarea pe care o primesc prin nașterea și creșterea copiilor, împărțind trecătorilor pliante informative cu tematica: ,,Darul sfânt al nașterii de prunci”. Prin aceste pliante tinerii teologi și-au propus să vină cu un mesaj antiavort, și anume că nașterea de copii este mărturisirea credinței ortodoxe, dar și împlinirea poruncii lui Dumnezeu care zice: ,,Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul”

Tinerii și fecioarele să imite fecioria îngerească a Preasfintei Fecioare Maria. Soțiile creștine să fie ascultătoare de soții lor, precum Fecioara de bătrânul Iosif, cu care era logodită. Mamele creștine să urmeze Maicii Domnului, care a primit să nască pe Hristos prin Duhul Sfânt și să nu-și părăsească datoria de a naște copii, pentru care au o mare răspundere. Preoții și călugării să se roage mult, pentru lume, pentru mântuirea oamenilor și pentru pace pe pamânt. La fel și frățiile voastre să vă rugați mai mult, căci atunci când ne rugăm, sântem asemenea îngerilor, cântăm și lăudăm împreună pe Dumnezeu. La toate faptele bune să adăugăm și postul. Iată, sântem în Sfântul și Marele Post. Să ne silim să postim după putere, că mare putere are rugăciunea unită cu postul, ca să ne ierte Dumnezeu păcatele și să ne facem vrednici de Sfânta Împărtășanie, de lumina și bucuria cea mântuitoare a Sfintelor Paști.

Postoroncă Valentina

Leave a Reply