+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Întrunire interconfesională cu organizația „Martorii lui Iehova”

Cu coordonarea părintelui profesor Octavian Solomon, Centrul Misionar Ortodox „ANATOLIE TIHAI”, la data 06 decembrie 2018, a organizat o întrunire interconfesională cu organizația „Martorii lui Iehova”.

Tematica acestei întruniri a fost : „Numele Lui Dumnezeu” (în scripturile grecești).

La „Sala Regatului” unde s-a desfășurat întrunirea, Domnul Vasile Marchitan (exponent a organizației Martorii lui Iehova), a pus la dispoziția membrilor centrului misionar un film documentar care aborda tematica sus menționată din perspectiva grupării.  După documentarea scripturistică a problemei s-a trecut la dezbaterea doctrinei martorilor.

Pe marginea tematicii srise mai sus, sa mai dezbatut și alte aspecte docrinare cum ar fi Persoanele Sfintei Treimi; Dumnezeirea Fiului, dar și alte doctrine pe care organizația Martorii lui Iehova nu le acceptă. 

La rândul său membrii Centrului Misionar Ortodox „ANATOLIE TIHAI”, au expus  doctrina Bisericii, făcând referințe atât biblice cât și trimitere la Sfinții Părinții ai Bisericii .

În speranța că aceste întruniri au fost informative și productive pentru studenții teologi, Centrul Misionar Ortodox „ANATOLIE TIHAI”, mulțumește coorganizatorilor. Asemeni mulțumim martorilor  pentru găzduirea evenimentului de dezbatere.

 

 

Leave a Reply