+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Mesajul de condoleanţe al corpului didactic, în legătură cu trecerea la cele veşnice a roabei lui Dumnezeu Maria, mama Protoiereului Vetcislav Cazacu, Prorectorul ATOM

Preacucernice Părinte Vetcislav,

Îndurerată familie Cazacu,

Cu profundă întristare am aflat vestea trecerii din această viaţă a roabei lui Dumnezeu Maria, mama Precucerniciei Voastre.

Evlavioasă și cu suflet mare, roaba lui Dumnezeu Maria a cultivat de-a lungul întregii sale vieți, cu înțelepciune și smerenie, virtuțile viețuirii creștine, având o înțelegere profundă a rostului vieții, a încercărilor și suferințelor, a bucuriei și binecuvântării lui Dumnezeu pe calea mântuirii.

Iubită de familia sa și de toți cei apropiați, mama Precucerniciei Voastre reprezintă pentru cei care au cunoscut-o și iubit-o modelul de mamă creștină, credincioasă, smerită și milostivă, o mamă care și-a crescut cei doi copii în dragoste de Dumnezeu.

În acest ceas de întristare, ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, să odihnească sufletul roabei lui Dumnezeu Maria, în lumina iubirii Sale veșnice, iar Dumneavoastră, rudelor îndurerate și tuturor celor întristați să le dăruiască mângâiere și întărire sufletească.

Veşnica ei pomenire din neam în neam!

Leave a Reply