+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

O altă dezbatere interconfesională a avut loc la Comunitățile baptiste „Vocea Adevărului”, dar și la „Emanuil”

Cu binecuvântarea prorectorului Academiei de Teologie Ortodoxă, preot Vetcislav Cazacu dar și cu coordonarea a părintelui  profesor Octavian Solomon,  Centrul Misionar Ortodox  „ANATOLIE TIHAI”, la data 05 și 06  noiembrie 2018,  s-a întrunit la dezbateri interconfesionale  cu  Comunitățile baptiste „Vocea Adevărului”, dar și „Emanuil”,   tematica fiind „BOTEZUL”.

Taina botezului a fost instituită de Hristos Însuși imediat după în­vierea Sa din morți, implicit cu trimiterea apostolilor la propovaduirea Evangheliei catre neamuri:

Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le  în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, (Matei 28, 19);

Învătându-le să păzeasca toate câte Eu v-am poruncit vouă, și iată Eu cu voi sunt in toate zilele, până la sfârșitul veacului” (Matei 28, 20).

Partea componentă a Centrului Misionar  Ortodox  Arhimandrit  „ANATOLIE TIHAI” , împreună cu Liderii comunităților baptiste  au comparat  doctrinele  referitor la  mântuire prin prisma a Toinei Botezului  în ortodoxie, vizavi  de principiile şi înţelegerea baptistă, care percep Botezul doar ca simbol.

 În comunitatea baptistă se pune accent pe botezul adulţilor, întrucât acesta este oficiat numai persoanelor care au avut o mărturisire de credinţă indubitabilă. Ei consideră că părinţii nu sunt apți de a lua decizia pentru mântuire în locul copilului. Respectiv Botezul îl realizează prin scufundarea completă doar după mărturisirea a credinţei lor.

Baptiștii susțin, că botezul creștin nu se deosebește in  mod esențial de Botezul  lui Ioan Botezatorul iar  Luther (primul reformator protestant ale cărui reforme au dus la nașterea Bisericii Evanghelice-Luterane), era de părerea că  Botezul creștin este o perfecționare a botezului lui Ioan.

Biserica Ortodoxă expres se expune astfel  la această tematică:

Prin cuvintele sfântului  Ioan Bo­tezatorul dar și însăși a  Mântuitorului Iisus Hristos,se realizează că Concepția protestantă  este  falsă:

În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el. (Matei 3, 11);

Și a venit el in toată împrejurimea Iordanului, propovâduind botezul pocăinței, spre iertarea păcatelor. (Luca, 3, 3);  

A răspuns Ioan tuturor, zicând: Eu vă botez cu apă, dar vine Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic sa-I dezleg cureaua încălțamintelor. El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc, (Luca, 3, 16);

Răspuns-a Iisus și i-a zis: Adevărat, adevărat zic ție: De nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. (Ioan 3, 3);

Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ție: De nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. (Ioan 3, 5);

Ce este născut din trup, trup este; si ce este născut din Duh, duh este. (Ioan 3, 6).

Sfântul Ioan ne spune de ce n-a botezat Hristos: „Acela vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc”. Dar Duhul Sfânt nu fu­sese încă dat. Duhul ne-a fost dat de Hristos însuși, de sus, de la Tatăl:

Dar Mângăietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu. (Ioan 14, 26);

Iar când va veni Mângăietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine.  (Ioan 15, 26);

Venind in lume la Cincizecime: Și când a sosit ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc. (Fapte 2, 1);

Și din cer, fară de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, și a umplut toată casa unde ședeau ei. (Fapte 2, 2);

Și li s-au arătat, împărțite, limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. (Fapte 2, 3);

Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. (Fapte 2, 4).

Deci  era indubitabil ca Apostolii să se imbrace primordial ei înșiși cu toată puterea Du­hului, anume cum a  fost  la Cincizecime: Și iată, Eu trimit peste voi făgăduința Tatalui Meu; voi însă ședeti in cetate, până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus.  (Luca 24, 49);

și Fapte 2, 1-4), ca apoi ei să se boteze cu apă și cu Duh Sfânt, cum au și făcut incepând după Pogorâre când s-au botezat adăugându-se apostolilor „ca la trei mii de suflete”:

Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de suflete. (Fapte, 2, 41).

Este adevărat că cu botezul lui Ioan s-a botezat și Mântuitorul Iisus Hristos, dar nu pentru că El avea nevoie de curățire de păcate,   fiind   Dumnezeu-Omul, ci doar pentru a ne evedenția considerabilitatea și lucrarea botezului pe care îl va institui implicit implinind Legea, ca să se descopere lumii  „Taina lui Dum­nezeu Cel în Treime închinat”, în numele Căruia să ne botezam si noi creștinii ortodocși.

Prin TAINA BOTEZULUI, instituită de Mântuitorul, omul renaște din apă și din Duh spre viața o prudentă ori desăvârșită,  într-u adorarea Lui Dumnezeu, că-ci Dumnezeu ne spune nouă tuturor:

Fiți, dar, voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este. (Matei 5,48).

Centrul Misionar Ortodox „ANATOLIE TIHAI”,  îi mulțumește  liderilor  a comunității „Vocea Adevărului” și a comunității „Emanuil”, pentru coorganizarea acestei întruniri de dezbatere în siguranța că astfel de dezbateri interconfesionale vor continua, implicit pentru mărturisirea credinței ortodoxe. 

 

 

Leave a Reply