+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

O nouă dezbatere interconfesională cu comunitatea protestantă „Armata Salvării”

Cu binecuvântarea prorectorului Academiei de Teologie Ortodoxă, preot Veatceaslav Cazacu dar și sub îndrumarea a părintelui profesor Octavian Solomon, Centrul Misionar Ortodox „ANATOLIE TIHAI”, la data 25 octombrie 2018, a organizat o nouă dezbatere intereligioasă.

 Mărturisindu-ne Credința Ortodoxă, de data aceasta ne-au întâmpinat respectuos,   Comunitatea  protestantă  „Armata  Salvării” care activează în Republica Moldova,  din anul 1993.

Pe lângă tematica propusă: „Originea comunității dar și rolul ei în societate”, sa disbătut tema, „Femeile în rândul preoției”.

Comunitatea respectivă a fost fondată în Londra, în anul 1865 de către William Booth și soția sa, Catherine. Această mișcare activează în 127 de țări, unde după spusele lor: fac nu alt ceva decât să „aducă salvarea celor pierduți” și îngrijesc de „nevoile materiale și spirituale”.

Comunitatea respectivă admite  cauza femeilor hirotonite ca preoţi.

Însă Biserica Ortodoxă consideră  inadmisibil hirotonirea femeilor în rândul preoților,  această concepție se manifestă în epistolele pastorale ale Apostolului Pavel către Timotei şi Titus.

Preotul este însăşi reprezentarea iconistică a lui Hristos. „Eroarea de miză care predomină o animozitate teologică vine din concepţia protestantă greșită despre Sfintele Taine, Consecința fiind confundarea  preoției sacerdotale  cu preoția generală.

Ferm este că preoţia sacerdotală este cu referire la persoana divino-umană a lui Iisus Hristos, care este bărbat, însă preoţia universală, prin Taina Sfântului Botez, aparţine tuturor, fiind de drept uman”.

Deci Noul Testament nicidecum nu indică că o femeie ar putea să-L reprezinte pe Hristos în sens sacerdotal. 

Biserica Ortodoxă ne redă  clar adevărurile dogmatice, fiind difinită prin apostolicitate.

Învăţătura ortodoxă se mizează pe mărturia consegventă a apostolilor, aceștia fiind direcţi discipolii  lui Iisus Hristos,  care au primit harul Duhului Sfânt direct de la El. Anume apostolii sunt cei  care au transmis Harul Duhului Sfânt prin succesiune apostolică episcopilor şi preoţilor.

Hristos şi Apostolii au fost bărbaţi, iar umanitatea şi masculinitatea lui Iisus au avut un rol  categoric. Iisus nu a fost uman şi masculin în sens general, El nu putea să fie bărbat şi femeie în acelaşi timp”.  Potrivit celor scrise mai sus, Biserica Ortodoxă nu acceptă femei în calitate de preot.

Centrul Misionar Ortodox „ANATOLIE TIHAI”, impreună cu comunitatea Armata Salvării, au stabilit o menținerea durabilă a dialogurilor şi a dezbaterilor religioase

în certitudinea că aceaste întruniri sunt fructuoase şi informative pentru însuşirea mai amplă a comunității Armata Salvării de către studenţii teologi ortodocşi,

dar și pentru că  este o oportunitate pentru a se măturisi credința ortodoxă.

 Centrul Misionar Ortodox „ANATOLIE TIHAI”, îi mulțumește coorganizatorilor Comunițății Protestante „Armata Salvării” pentru găzduirea evenimentului de dezbatere.

 

Leave a Reply