+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Oră de catehizare pentru studenții de la Colegiul de Viticultură și Vinificație din Chișinău

Cu binecuvîntarea prot. Vetcislav Cazacu, Prorectorul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, astăzi, 15 mai, în incinta instituției a avut loc o oră de catehizare pentru studenții de la studenții de la Colegiul de Viticultură și Vinificație din Chișinău, însoțiți de Lect. Univ. Ruslan Gherasim. 

Ora de catehizare a fost dusă de către prot. Alexandru Comendant, profesor de Studiul Noului Testament în cadrul Seminarului de Teologie Ortodoxă. Întrebările adresate au fost legate de arhitectura bisericească, însemnătatea și funcția fiecărei părți ai bisericii, însemnătatea iconostasului și picturii bisericești. S-a discutat și asupra întrebărilor cum ar fi: diferența dintre mănăstire și biserica de mir, diferența dintre călugăr și preot mirean, au fost adresate întrebări cu privire la sfintele taine, de asemenea întrebări legate de unele momente și semnificații din cadrul sfintei litrughii, de asemenea oaspeților le-au fost prezentate sfintele vase și rolul lor în cadrul săvîrșirii sfintei liturghii, ect.

Pentru instituția noastră a fost o adevărată onoare prezența acestor studenți, pentru ce, ținem să le aducem cele mai sincere mulțumiri și recunoștințe!

Leave a Reply