+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Pace şi iubire între persoane

Iubirea trebuie să se arate prin acte de respect, bunăvoinţă şi împrumut reciproc de bunuri. Faţă de cel lipsit: ajutor de bunuri spirituale sau materiale, ca ţie să nu-ţi prisosească, iar lui să nu-i lipsească. Trebuie aplicată legea milei, fără să aştepţi să ţi se restituie. Astfel, orfanului de ambii părinţi să-i fii tată şi mamă. Bătrânului neputincios şi bolnav de orice vârstă să-i fii îngrijitor. Familiei nevoiaşe şi văduvei să-i fii sprijinitor.

Omului în necaz să-i fii mângâietor. Celui asuprit şi nedreptăţit, să-i fa apărător, celui slab -ocrotitor. Către cel insuportabil – răbdător, către cel ce ţi-a greşit – iertător, către cel leneş şi păcătos – sfătuitor, către învrăjbiţi -împăciutor.

Faţă de vrăjmaşi să nu foloseşti violenţa ce uzează de inteligenţă, iar porunca dumnezeiască spune: „Să iubiţi pe vrăjmaşii voştri!” (Matei 5, 44-45). Insă un lucru mai dificil în societate este că oamenii nu întotdeauna întâmplător au vrăjmaşi sau au o concepţie greşită despre cine-i vrăjmaşul. Omul este vrăjmaş semenului său atunci când din ură nedreaptă sau invidie, din scopul de acumulare de bunuri prin jaf, în scopul de a obţine posturi sau dregătorii înalte, prigoneşte, calomniază sau chiar atentează la viaţa aproapelui său. Nu este vrăjmaş omul care-şi apără bunul nume, îşi apără liberta­tea, îşi apără dreptul la bunurile spirituale şi materiale, îşi apără viaţa.

Sursa: Arhimandrit MINA DOBZEU, PENTRU O BISERICĂ DINAMICĂ, Editura AXA, Botoşani, 2005

Leave a Reply