+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Pogorîrea Sfîntului Duh sau Cincizecimea, cunoscută în popor drept Duminica Mare

Pogorîrea Sfîntului Duh sau Cincizecimea, cunoscută în popor drept  Duminica Mare, Rusalii sau Rozaliile

La zece zile după Înălţarea lui Hristos, respectiv la 50 de zile de la Învierea Sa, sărbătorim Cincizecimea – Pogorîrea Sfîntului Duh, cunoscută şi sub denumirea de Rusaliile. După tradiţie i se mai spune aşa din motiv că această sărbătoare permanent este sărbătorită în zilele cînd trandafirii (rozele) înfloresc.

Fiind o sărbătoare care ţine de data Paştelui, bine-nţeles este cu data schimbătoare, astfel anul acesta prăznuim Pogorîrea Sfîntului Duh pe 26 mai /8 iunie.

În creştinism Cincizecimea vine încă din veacul apostolic. Evenimentul Pogorîrii Duhului Sfînt îl găsim în cartea „Faptele Apostolilor” (cap 2 ver. 4). Aici se spune că Duhul Sfînt Se pogoară din cer ca un vuiet mare de vînt şi Se împarte deasupra capului fiecăruia din cei prezenţi, în chip de limbi de foc.

Pogorîrea Sfîntului Duh este actul de trecere a lucrării mîntuitoare a lui Hristos, în oameni. Astfel, Biserica se constituie prin această extindere a vieţii lui Hristos în noi.

După Pogorîrea Sfîntului Duh, Apostolii au primit puterea de a grăi în limbi necunoscute de ei pînă atunci. Au descoperit învăţătura Mîntuitorului şi altor neamuri, în diferite limbi. Începutul a avut loc chiar în această zi, cînd s-au făcut înteleşi de toţi iudeii veniţi la Ierusalim din tot Orientul. Pelerinii neputînd să-şi explice cum de puteau predica în graiuri diferite, unul dintre ei chiar îi acuza ca ar fi „plini de must”, adică beţi (Fapte cap. 2 ver. 13). Atunci Sfîntul Petru a luat cuvîntul pentru a-i apăra pe Apostoli de o asemenea învinuire, dar şi pentru a vorbi mulţimilor despre Hristos. El le-a descoperit că se împlinise profeţia lui Ioil: „Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul” (Fapte cap 2 ver. 17, Ioil cap 3 ver 1). În urma cuvîntării lui Petru, trei mii de persoane au primit botezul.

În această zi în Biserica Ortodoxă, după liturghie se face Vecernia Mare, cu citirea rugăciunilor de îngenunchere.  Există obiceiuri ca în ziua Cincizecimei, să se aducă în Biserici frunze de nuc sau de tei, ca simbol al limbilor de foc, de la coborîrea Sfîntului Duh. Ele sunt binecuvantate şi împărţite credincioşilor, în multe localităţi se practică ca în zilele imediat următoare sărbătorii, să se curăţe fîntînile.