+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Tradiționalul concert „Florile Dalbe” la Seminarul Teologic

Anul Nou aduce noi începuturi. Experiențe noi și relații neașteptate, să fim reconoscători și pentru binecuvântarile trecutului și pentru promisiunile de viitor. Astăzi ne aflăm la un eveniment important. Astăzi s-a marcat trecerea dintre ani prin vers și cântec, prin colinde și urări, prin tot ce poate fi mai frumos și mai binecuvântat.

Iată că sărbătorile de iarnă ne bat la uşă şi noi pregătiţi prin Postul Nașterii Domnului deschidem uşa pruncului Iisus pentru ca Acesta prin Sfânta Taină a Împărtăşaniei să se sălăşluiască şi în umilul sălaş al sufletului nostru. Sărbătorile de iarnă ne încîntă prin frumoasele tradiţii păstrate de poporul nostru, acestea fiind un semn al faptului că poporul nostru din profunda dragoste faţă de Dumnezeu a căutat să transpună în obiceiuri şi tradiţii luminoasa sărbătoare a Naşterii Domnului.

Astăzi, în incinta Seminarului de Teologie Ortodoxă „Sf. Irh. Gavriil” din Chișinău, cu binecuvântarea Protoiereului Vetcislav Cazacu, director al acestei instituții, a avut loc tradiționalul concert „Florile Dalbe”. 

Sărbătorile de iarnă însumează un bogat palmares de obiceiuri şi tradiţii păstrate de poporul nostru şi practicate cu o măiestrie specifică transmiterii celor mai calde şi înalte sentimente, precum Dragostea, Pacea, Bunătatea, toate acestea fiind redate prin bucurie.

La începutul acestei manifestari frumoase, corul seminarului au interpretat frumoasele colinde.

Dragostea de frumos, credinţa şi speranţa în viitorul luminat determină pe om să se manifeste mulţumitor lui Dumnezeu pentru toate darurile primite, şi mai ales, pentru Marele Dar, oferit din iubire jervelnică întregii omeniri Iisus Hristos.  Acest prilej de bucurie şi mulţumire a fost împărtăşit de către toţi cei prezenţi, alături de elevii clasei a XII-a, clasa a XI-a, și clasa a X-a.

În încheiere, prot. Andrei Oistric, decanul facultății de teologie a rostit mesajul de felicitare și recunoștință a lui prot. Vetcislav Cazacu față de acest moment frumos, un moment aşteptat de elevi, de profesori, pentru că ajungem să vestim praznicul Naşterii Domnului şi să îi pregătim pe toţi cei care vin să ne asculte să Îl primească pe Iisus Hristos Mântuitorul şi Domnul. 

Cu un cuvînt de felicare a venit doamna Rodica Slivca, director adjunct al seminarului teologic, dorindule elevilor ca sărbătorile de iarnă să le aducă tot cei mai bun pe lume, multe succese și realizări frumoase în anul care vine.

Tinerii teologi şi-au exprimat sentimentalismul curat şi sincer cu privire la strămoşeştile sărbători de iarnă, fiind apreciaţi pentru munca depusă.

Leave a Reply