+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Conştiinţa: glasul lui Dumnezeu în om

O conştiinţă trebuie să fie curăţită de zgura păcatului strămoşesc şi a păcatelor personale ca să poată vedea adevărul, să poată distinge binele de rău şi dreptatea de nedreptate. Conştiinţa care este glasul lui Dumnezeu în om trebuie să fie conştiinţa trează, conştiinţa bună, conştiinţa datoriilor împlinite. Conştiinţa este acul magnetic, care, de este bine formată, indică totdeauna binele şi dreptatea. Conştiinţa formată în spiritul milei şi al dreptăţii între oameni, pe considerentul că oamenii sunt egali în faţa lui Dumnezeu şi egali prin natura lor şi în faţa legilor. Că au toţi aceleaşi năzuinţe.

Conştiinţa să fie pătrunsă de dragostea lui Dumnezeu, de iubirea de oameni, de grija binelui aproapelui, a familiei, a colectivităţii, a patriei, a societăţii umane, cu milă şi compătimire faţă de cel asuprit şi să ştie că cel mai mare bun pentru omenire este pacea.

Sursa: Arhimandrit MINA DOBZEU, PENTRU O BISERICĂ DINAMICĂ, Editura AXA, Botoşani, 2005.

Leave a Reply