+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

 ADMITEREA la

  SEMINARUL  TEOLOGIC ORTODOX

,,SFÂNTUL IERARH GAVRIIL BĂNULESCU-BODONI”

     Admiterea la Seminarul Teologic Ortodox ,,Sf. Ierarh Gavriil Bănulescu Bodoni” se face la specializarea – Teologie şi Reghent (cântăreţ bisericesc) admiterea prin concurs, pe baza normelor stabilite de Ministerul Educaţiei Tineretului al Republicii Moldova pentru învăţământul liceal de stat şi Mitropolia Moldovei.

     Seminarul Liceal de Teologie Ortodoxă – instituţia de învăţământ secundar general care asigură elevilor o pregatire de cultură generală şi teologică de bază, necesare pentru continuarea studiilor de învăţământ superior la specialităţile umanistice şi cele teologice. Învăţământul liceal se organizează ca învăţământ de zi, durata studiilor fiind de 3 ani (clasele X-XII), în bază de contract (cu taxă).

   Grupa Reghent (dirijat coral) – durata studiilor este 2 ani, la frecvenţă redusă şi fără limita de vârstă.

Admiterea se face prin concurs, organizat pe baza normelor stabilite de Ministerul Educaţiei al Rep. Moldova pentru învăţământul liceal de stat şi Mitropolia Moldovei.

Condiţii de înscriere:

Grupa Reghent:

Diploma de Studii (medie universitar și postuniversitar);

Seminarul Teologic Ortodox:

Să fie absolvent al cl. a IX-a;

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor prezenta următoareleacte:

 1. Cerere (model eliberat de secretariatul STO);
 2. Actul de studii cu anexa respectivă (original+xerox);
 3. Recomandarea în scris a preotului duhovnic (original);
 4. Buletinul de identitate sau adeverința de naștere (cei care n-au vârsta de 16 ani) (original+xerox);
 5. Adeverinţa de botez (original+xerox);
 6. Copia buletinelor de identitate a parinților .
 7. 2 fotografii 3×4.
 8. Autobiografia;
 9. Taxa de admitere.

Testarea prevede:

 • Muzica bisericească
 • Intonarea unui cântec bisericesc, pentru aprecierea calităţilor vocale;
 • Verificarea dicţiei: rostirea pe de rost a unei rugăciuni.
 • Studii biblice.

ADMITEREA la

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

LA SPECIALITATEA: TEOLOGIE PASTORALĂ

 

Se admit persoanele cu studii medii şi absolvenţi ai Seminarelor de Teologie Ortodoxă sau Liceelor (BAC) – durata studiilor este de 4 ani;

Studiile sunt în bază de contract (taxă de şcolarizare). Forma de studii: secţia ZI şi Frecvenţă Redusă.

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor prezenta următoarele acte:

 • Cerere (model eliberat de secretariatul ATOM);
 • 4 fotografii (3×4);
 • Actul de studii (original+xerox);
 • Recomandarea în scris a preotului duhovnic (original);
 • Decretul de hirotonie (original+xerox) – pentru clerici;
 • Certificat de naştere (original+xerox);
 • Adeverinţa de botez (original+xerox);
 • Adeverinţa de cununie (original+xerox) – pentru căsătoriţi;
 • Buletinul de identitate (original+xerox);
 • Taxa de admitere.

 

Perioada de admitere: 18 iulie – 23 august 2022.

Orar de lucru a comisiei de admitere:  Luni-Vineri între orele 9:00 – 15:00

 

 

Informaţii cu privire la ADMITERE:

Republica Moldova

mun. Chişinău, str. Ismail 46

teologie.ortodoxa@gmail.com

tel. (+373 22) 54 28 70

viber/WhatsApp +37369533990