+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

 ADMITEREA 2023/2024

  SEMINARUL  TEOLOGIC ORTODOX

     Admiterea la Seminarul Teologic Ortodox din Chișinău se face în baza normelor stabilite de Ministerul Educaţiei și Cercetării al Republicii Moldova pentru învăţământul liceal de stat şi Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove.

Durata studiilor: 3 ani, în bază de contract, profil umanist/ profil teologie.

La finele anilor de studii elevii primesc:

 • Diploma de BACalaureat
 • Diploma de specialitate: Teologie.

      Seminarul Teologic Ortodox:

Pentru înscrierea la admitere candidații trebuiesă fie absolvenți a cl. a IX-a și vor prezenta următoarele acte:

 1. Cerere (model eliberat de STO);
 2. Actul de studii cu anexa respectivă (original+xerox);
 3. Recomandarea în scris a preotului duhovnic (original);
 4. Buletinul de identitate sau adeverința de naștere (cei care n-au vârsta de 16 ani) (original+xerox);
 5. Adeverinţa de botez (original+xerox);
 6. Copia buletinelor de identitate a parinților .
 7. 2 fotografii 3×4.
 8. Autobiografia;
 9. Taxa de admitere
 10. Taxa pentru contractul de studii.

   Grupa Reghent (dirijat coral) – durata studiilor este 2 ani, la frecvenţă redusă şi fără limita de vârstă.

 1. Cerere (model eliberat de STO);
 2. Actul de studii cu anexa respectivă (original+xerox);
 3. Recomandarea în scris a preotului duhovnic (original);
 4. Buletinul de identitate(original+xerox);
 5. Adeverinţa de botez (original+xerox);
 6. Copia buletinelor de identitate a parinților .
 7. 2 fotografii 3×4.
 8. Taxa de admitere
 9. Taxa pentru contractul de studii.

Convorbirea cu abiturienții prevede:

 • Muzica bisericească
 • Intonarea unui cântec bisericesc, pentru aprecierea calităţilor vocale;
 • Verificarea dicţiei: rostirea pe de rost a unei rugăciuni.
 • Studii biblice.

ADMITEREA 2023/2024 la

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

LA SPECIALITATEA: TEOLOGIE PASTORALĂ

 

Se admit persoanele cu studii medii şi absolvenţi ai Seminarelor de Teologie Ortodoxă sau Liceelor (BAC) – durata studiilor este de 4 ani;

Studiile sunt în bază de contract (taxă de şcolarizare). Forma de studii: secţia ZI şi Frecvenţă Redusă.

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor prezenta următoarele acte:

 • Cerere (model eliberat de ATOM);
 • 4 fotografii (3×4);
 • Actul de studii (original+xerox);
 • Recomandarea în scris a preotului duhovnic (original);
 • Decretul de hirotonie (original+xerox) – pentru clerici;
 • Certificat de naştere (original+xerox);
 • Adeverinţa de botez (original+xerox);
 • Adeverinţa de cununie (original+xerox) – pentru căsătoriţi;
 • Buletinul de identitate (original+xerox);
 • Taxa de admitere.
 • Taxa pentru contractul de studii.

 

Perioada de admitere: 10 iulie – 23 august 2023.

Convorbirea cu abiturienții se va petrece la data de 24 august 2023, ora 10:00

Orar de lucru a comisiei de admitere:  Luni-Vineri între orele 9:00 – 15:00

 

 

Informaţii cu privire la ADMITERE:

Republica Moldova

mun. Chişinău, str. Ismail 46

teologie.ortodoxa@gmail.com

tel. (+373 22) 54 28 70

viber/WhatsApp +37369533990