+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

 În această rubrică, vom publica toată informaţia necesară pentru studenţi, cum ar fi orarul sunetelor, orarul lecţiilor şi alte date care-i vizează nemijlocit pe aceştia.

   Cu binecuvîntarea ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove, Rector al Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, a fost aprobat orarul elevilor Seminarului Liceal de Teologie Ortodoxă din Chişinău şi studenţilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă, după cum urmează:

Orarul sunetelor:

Ora Activitatea
08:10 – 08:30 Rugăciunea de dimineaţă
08:30 – 09:50 perechea I-a
09:55 – 11:15 perechea II-a
11:45 – 13:05 perechea III-a
13:15 – 14:35 perechea IV-a

Orarul liturgic:

Ora Activitatea
17:00 Vecernia şi Utrenia
A doua zi  
08:00 Ceasurile
08:30 Sfânta Liturghie

LISTA SĂRBĂTORILOR DIN CURSUL ANULUI DE STUDIU

STUDENŢII

   Studenţii sînt parte integrantă a sistemului de învăţămînt şi cercetare ştiinţifică dezvoltat în Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova, în vederea îndeplinirii misiunii şi obiectivelor acesteia.

   Prin implicare în activităţile Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova şi prin opiniile exprimate, studenţii participă la controlul, evaluarea şi ameliorarea calităţii serviciilor universitare prestate de Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova;

   În relaţia cu Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova, studenţii au următoarele drepturi:

 1. dreptul de a alege liber programul de studii, exprimat prin facultate şi specializare, în limita criteriilor stabilite de Senat;
 2. dreptul de a fi informaţi cu privire la oferta curriculară la modul în care pot accede la diferitele ei segmente;
 3. dreptul de a participa la activităţile didactice asumate prin contractul de studii şi la activităţile de cercetare ştiinţifică, corespunzător poziţiei lor în Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova;
 4. dreptul de a participa, în limitele timpului disponibil şi a reglementărilor Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, la programe de studii sau cercetare paralele formaţiei de bază, în ţară sau străinătate, cu recunoaşterea lor prin certificate şi diplome de studii, conform prevederilor legale;
 5. dreptul de a se transfera între profile/specializări care funcţionează în Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova, respectînd reglementările stabilite de Senat;
 6. dreptul de a urma specializări în paralel, în condiţiile reglementărilor Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova;
 7. dreptul de a-şi exprima opiniile cu privire la activităţile Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, individual sau prin reprezentanţii autorizaţi, din cadrul structurilor de conducere ale Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova;
 8. dreptul de a iniţia, organiza şi desfăşura activităţi şi manifestări în domeniul ştiinţific, cultural şi social în cadru organizat, cu aprobarea Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova;
 9. În relaţia cu Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova, studenţii au următoarele îndatoriri:
 10. să respecte prevederile Statutului şi reglementărilor Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, care îi implică;
 11. să îndeplinească exigenţele programelor de studii alese;
 12. să utilizeze în mod responsabil baza materială a Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, răspunzînd material pentru prejudiciile aduse.
 13. să respecte Regulamentul intern (ţinută, reuşită);
 14. să achite taxa de studiu pentru anul care urmează în termen de 10 zile la începutul anului de studiu;