+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Admiterea la Seminarul Teologic Ortodox şi Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova, 2021-2022

 ADMITEREA la

  SEMINARUL  TEOLOGIC ORTODOX

,,SFÂNTUL IERARH GAVRIIL BĂNULESCU-BODONI”

     Admiterea la Seminarul Teologic Ortodox se face pentru elevii absolvenți a gimnaziilor sau liceelor din RM (și alte țări) la specializarea – Teologie Pastorală  şi Reghent (cântăreţ bisericesc) admiterea pe baza normelor stabilite de Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării al Republicii Moldova pentru învăţământul liceal de stat şi Mitropolia Moldovei.

     Seminarul Teologic Ortodox – instituţia de învăţământ secundar general care asigură elevilor o pregatire de cultură generală şi teologică de bază, necesare pentru continuarea studiilor de învăţământ superior la specialităţile umanistice şi cele teologice. Învăţământul liceal se organizează ca învăţământ de zi, durata studiilor fiind de 3 ani (clasele X-XII), în bază de contract (cu taxă).

   Grupa reghent (dirijat coral) – durata studiilor este 2 ani, la frecvenţă redusă şi fără limita de vârstă.

Admiterea este organizată pe baza normelor stabilite de Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării al R. M. pentru învăţământul liceal de stat şi Mitropolia Moldovei.

Condiţii de înscriere

Seminarul Teologic Ortodox (pentru clasele X, XI, XII)

Grupa reghent

Să fie absolvent al cl. a IX-a;

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor prezenta următoareleacte:

 1. Cerere (model eliberat de intituția STO);
 2. Actul de studii cu anexa respectivă (original+xerox);
 3. Recomandarea în scris a preotului duhovnic (original);
 4. Buletinul de identitate sau adeverința de naștere (cei care n-au vârsta de 16 ani) (original+xerox);
 5. Adeverinţa de botez (original+xerox);
 6. Copia buletinelor de identitate a parinților .
 7. 4 fotografii 3×4.
 8. Autobiografia;
 9. Taxa de admitere- 200 lei.

Convorbirea prevede:

 • Muzica bisericească
 • Intonarea unui cântec bisericesc, pentru aprecierea calităţilor vocale;
 • Verificarea dicţiei: rostirea pe de rost a unei rugăciuni.
 • Studii biblice.

ADMITEREA la

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

LA SPECIALITATEA: TEOLOGIE PASTORALĂ

 

Se admit persoanele cu studii medii şi absolvenţi ai Seminarelor de Teologie Ortodoxă sau Liceelor din RM (și alte țări) (BAC) – durata studiilor este de 4 ani;

Studiile sunt în bază de contract (taxă de şcolarizare). Forma de studii: secţia ZI şi Frecvenţă Redusă.

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor prezenta următoarele acte:

 • Cerere (model eliberat de instituția ATOM);
 • 4 fotografii (3×4);
 • Actul de studii (original+xerox);
 • Recomandarea în scris a preotului duhovnic (original);
 • Decretul de hirotonie (original+xerox) – pentru clerici;
 • Certificat de naştere (original+xerox);
 • Adeverinţa de botez (original+xerox);
 • Adeverinţa de cununie (original+xerox) – pentru căsătoriţi;
 • Buletinul de identitate (original+xerox);
 • Taxa de admitere- 200 lei.

 ADMITEREA la

STUDII POSTUNIVERSITARE DE MASTERAT

LA SPECIALITATEA: TEOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 

În cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova activează DEPARTAMENTUL STUDII POSTUNIVERSITARE DE MASTERAT

 Perioada de studii – 2 ani în bază de contract (taxă de şcolarizare).

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor prezenta următoarele acte:

 • Cerere (model eliberat de instituția ATOM);
 • 4 fotografii (3×4);
 • Diploma de licență și suplimentul la diploma (original+xerox);
 • Recomandarea în scris a preotului duhovnic (original);
 • Decretul de hirotonie (original+xerox) – pentru clerici;
 • Certificat de naştere (original+xerox);
 • Adeverinţa de botez (original+xerox);
 • Adeverinţa de cununie (original+xerox) – pentru căsătoriţi;
 • Buletinul de identitate (original+xerox);
 • Taxa de admitere- 200 lei.

 

 

Perioada de admitere: 15 iulie – 23 august 2021.

Orar de lucru a comisiei de admitere:  Luni-Vineri între orele 9:00 – 15:00 (afară de sărbători!)

Convorbirea:  25 august 2021, ora 10:00

 

 

Informaţii cu privire la ADMITERE:

Republica Moldova

mun. Chişinău, str. Ismail 46

tel. (+373 22) 54 28 70

mob. 069533990

tel./ fax. (+373 22) 54 28 63

 

Leave a Reply