+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

În pelerinaj la sfintele mănăstiri ale Moldovei

Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, Rector al Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, în data de 18 noiembrie, elevii Seminarului Teologic „Sf. Irh. Gavriil” din Chișinău, au avut ocazia să savureze clipe de neuitat vizitând aşezăminte monahale din ţară, și anume: mănăstirea „Sfânta Treime”, s. Frumoasa, mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, s. Hîrbovăț, mănăstirea „Înălțarea Domnului”, s. Hîrjauca, și mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului”, s. Răciula.

După obişnuitele rugăciuni de dimineaţă, elevii celor trei clase împreună cu profesorii lor s-au deplasat spre așezămintele monahale. Ajunși la sfintele mănăstiri, elevii au dat slavă lui Dumnezeu prin oficierea Tede-umului de mulţumire, momentul frumos la constituit închinarea la Sfintele Icoane, primind binecuvântarea lui Dumnezeu prin ungere cu untdelemn sfinţit. La mănăstirea Hîrbovăț, elevii împreună cu protoiereul Victor Ceresău au oficiat slujba Acatistului la Iocoana Maicii Domnului făcătoare de minuni.

Elevii au rămas profund impresionați de măreţia aşezămintelor monahale, căci  mănăstirea este tinda raiului, casa lui Dumnezeu, poarta cerului, locul împlinirilor, cerul cel de pe pământ şi locul în care se arată iubirea lui Dumnezeu.

Elevii seminarului s-au întors plini de impresii, uimiţi de curăţia vieţii dedicate, considerînd activitatea de faţă ca o lecţie practică de trăire şi lucrare în Hristos.

Totodată, elevii împreună cu profesorii lor, transmit gândul lor de mulțumire și recunoștință stareților acestor mănăstiri, Arhimandritul Kiril Braguța, Arhimandritul Spiridon Marin, Egumena Eufrosinia Rotari și Egumena Benedicta Mura, pentru primirea călduroasă, și pentru agapele ce le-au oferit elevilor în timpul pelerinajului.

Leave a Reply