+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Sfântul Ierarh Gavriil Bănulescu-Bodoni – slujitor desăvârșit al Domnului și cărturar desăvârșit

Mesaj de felicitare din partea Prot. Vetcislav Cazacu, Directorul Seminarului Teologic „Sfântul Ierarh Gavriil Bănulescu-Bodoni”

Sfântul Ierarh Gavriil Bănulescu-Bodoni – slujitor desăvârșit al Domnului și cărturar desăvârșit

Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa” Evrei 13, 7

 

Preacucernicilor Preoți, Mult stimați Directori adjuncți al Seminarului Teologic „Sfântul Ierarh Gavriil” din Chișinău,

 Dragi Elevi,

Ne stă în față un început de an școlar, care, cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm să fie impregnat de reușitele voastre, gândirea fiindu-ne ațintită la zelul neobosit și dăruirea desăvârșită în slujba Domnului  a însuși patronului spiritual al acestui Seminar – Sf. Ierarh Gavriil Bănulescu-Bodoni.

În viața bisericească, Sf. Ierarh a fost o personalitate puternică, un sprijin de fier pentru preoțimea contemporană cu el, dar, evident, nu numai pentru ei; și un foarte bun administrator. Lăsând la o parte construcția a peste 200 de biserici, meritul deosebit al Sfântului nostru Mitropolit este acela de a fi organizat învățământul teologic prin înființarea Seminarului Teologic de la Chișinău, în 1812, și de a susține viața liturgică prin deschiderea unei tipografii, la 31 mai 1814, și tot în același an a deschis biblioteca Seminarului.

Pentru neobositul Sfânt Mitropolit, dotarea Seminarului și a bisericilor cu cărți de specialitate și de cult a fost principială, pentru că știa cât este de necesar pentru un viitor preot sau pentru cel care deja era preot să se cultive intelectual, să se hrănească cu cuvintele Vieții veșnice, și aflând adevărata bogăție pe aceasta să o vâneze, ca astfel să se bucure și de veșnicele bunătăți, așa cum ne-o spune Sf. Ioan Gură de Aur, în Tâlcuiri la Epistola a 2-a către Corinteni, Omilia a XIII-a.

Prosperitatea Seminarului a fost una din preocupările de bază ale Sfântului Gavriil. Dezvoltarea orientării religios-morale în inimile celor care studiau, ca viitori păstori al Bisericii, era scopul principal al studiilor la Seminar.

Datoria învățătorilor este să se straduie în timpul în timpul lecțiilor să le explice elevilor normele, canoanele și tradițiile creștinești, cucernicia ortodoxă, cum ar fi: dragostea pentru Dumnezeu, pentru aproapele lor și, mai ales, pentru patrie; respectful pentru părinți și binefăcători, neprihănire, ostenitate, cumpătare, bună cuviință și toate virtuțile, fiind prezentate în cele mai sensibile expresii consecințele dezastruase ale vanități, liberei cugetări.

              Dragii mei,

Cuvintele Sf. Apostol Pavel de la Evrei 13, 7, împlinite întru totul în persoana Sfântului Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni să răsune pe tot parcursul anului în urechile noastre. Iar armonia acestor cuvinte să rezoneze cu harul lui Dumnezeu, cu credința noastră sănătoasă și puternică, ancorată în Cel ce este ,,Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14, 6), și cu faptele bune specifice cu atât mai mult elevului care studiază Teologia, dar, Atenție!, să nu rămânem doar la înțelesul de suprafață al acestui cuvânt- Teologia, ci să sondăm la baza lui și să avem în vedere cuvintele lui Evagrie Ponticul, care spune că teolog este cel care se roagă.

Hotărârea luată ca acest Sfânt Ierarh să fie numit patron spiritual al Seminarului nostru cuprinde înțelesuri duhovnicești. În primul rând, ca Sfânt al Bisericii care și-a împlinit cu conștiinciozitate chemarea; în al doilea rând, ca model de urmat pentru tinerii învățăcei ai acestui Seminar, pentru a avea cât mai multe și rodnice cunoștințe duhovnicești; și în al treilea rând, ca prieten al lui Dumnezeu care a avut o credință ardentă prin mărturisirea vieții de creștin, atât de necesară astăzi vouă, tinerilor elevi!

Acestea punându-le la inimile domniilor voastre, cerem binecuvântarea lui Dumnezeu pentru începerea cu succes a unui Nou An școlar, precum și rugăciunile Sfântului Ierarh Gavriil,  patronul spiritual al acestui Seminar, ca să vă lumineze mințile pentru a primi învățătura cea corectă a Bisericii; iar întregului corp didactic, putere ca să realizeze acest deziderat nobil și să facă din acești elevi flăcări vii ale mărturisirii de credință!

Întru Mulți, Fericiți și Rodnici Ani!!!

Leave a Reply