+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Mesajul de felicitare al colectivului profesoral a Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, adresat Înalt Prea Sfințitului VLADIMIR, la împlinirea vârstei de 70 de ani

Înalt Preasfinția Voastră, Înalt Preasfințitul VLADIMIR,

Mitropolitul Chișinăului și a întregii Moldove,

Rector al Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova,

Dumnezeu, în multa lui iubire de oameni, hărăzește făpturii Sale daruri felurite, binecuvântări cerești și, în cele din urmă, comuniunea de iubire dintre El ca Creator și noi ca făpturi.

În decursul vieții omului pe toate acestea le dă Dumnezeu prin toți oamenii, dar mai ales prin slujitorii pe care îi alege și îi cheamă să mijlocească pentru păcatele poporului înaintea Lui. Să ne aducem aminte, Înalt Preasfinția Voastră, de cuvintele Sf. Ap. Pavel, care spunea în Epistola către Evrei,,Pentru aceea, dator era întru toate să Se asemene fraţilor, ca să fie milostiv şi credincios arhiereu în cele către Dumnezeu, pentru curăţirea păcatelor poporului” (2, 17).

 

 Înalt Preasfinția Voastră,

Prin multă hărnicie, prin slujire dăruitoare cu atentă priveghere, cu multă pricepere ați dat Instituției noastre teologice un loc prestigios în Biserica Ortodoxă din Republica Moldova. Absolvenții acestei instituții sub îndrumarea  Înalt Prea Sfinției Voastre contribuie și mai departe la conturarea gândirii și trăirii creștine  și constituie un ferment la intensificarea vieții religioase din țara noastră. Instituția noastră a devenit o sursă de informare atât pentru studenți, cât și pentru cercetători și pentru toți cei interesați de teologie și de ceea ce reprezintă ortodoxia ca dreaptă așezare în fața bunului Dumnezeu.

Prin forța împrejurărilor, dat fiind faptul că încă suntem într-o tranziție prelungită la nivel social, economic și chiar academic, nu puține au fost încercările prin care am trecut. Dar datorită strădaniei depuse de înalt Prea Sfinția Voastră împreună cu profesorii acestei instituții am depășit prin îngăduința lui Dumnezeu cele mai multe din provocări.  Nu știm dacă am ajuns la o maturitate dar cu siguranță că etapa pe care o parcurgem este un nou început și dorim să încurajăm împreuna tinerii să studieze, să publice lucrări originale, să se angajeze în dezbateri teologice pentru a contribui la propovăduirea Evangheliei în toată lumea.

Prin aceste gânduri nu este posibil să prezentăm decât o schiță foarte sumară a ceea ce înseamnă inplicarea Înalt Preasfinției voastre în susținere și dezvoltarea învățământului teologic din țara noastră. Suntem conștienți că lucrarea de față nu poate satisface integral cerințele. Dorim însă ca aceste rânduri să fie un semn de recunoștință și de prețuire față de tot ceea ce ați făcut pentru instituția teologică.

Acest gest de aleasă prețuire față de Înalt Prea Sfinția Sa ne-am dori să stimuleze pe cât mai mulți cercetători în a păși pe terenul învățământului teologic din țara noastră. Învățământul teologic formează un capitol aparte în cultura noastră și în cultura teologică în special, care ne face cinste.

Înalt Preasfinția Voastră,

Având în vedere toate realizările în ogorul Bisericii noastre și toate îndrumările pe care le-ați dat poporului nostru dreptcredincios, primiți recunoștința noastră prin aceste cuvinte de mulțumire.

Și cu această binecuvântată ocazie a împlinirii vârstei de 70 ani, primiți și felicitările noastre calde dimpreună cu ale clerului dreptmăritor , ale profesorilor și ale studenților noștri.

Alături de sincerile felicitări pe care vi le transmitem cu acest prilej, rugăm pe milostivul Dumnezeu, să dăruiască Înalt Prea Sfințiiei Voastre sporită sănătate și bogate împliniri în activitatea jertfelnică a slujirii Bisericești, asigurându-Vă totodată de întregul nostru devotament.

Întru mulți ani Stăpâne !

 

 

 

Leave a Reply