+373 (022) 54-28-70 teologie.ortodoxa@gmail.com

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Izmail 46

Seminarul Teologic Ortodox a găzduit tradiționalul concert „Florile Dalbe”

Iată că sărbătorile de iarnă ne bat la uşă şi noi pregătiţi prin Postul Nașterii Domnului deschidem uşa pruncului Iisus pentru ca Acesta prin Sfânta Taină a Împărtăşaniei să se sălăşluiască şi în umilul sălaş al sufletului nostru. Sărbătorile de iarnă ne încîntă prin frumoasele tradiţii păstrate de poporul nostru, acestea fiind un semn al faptului că poporul nostru din profunda dragoste faţă de Dumnezeu a căutat să transpună în obiceiuri şi tradiţii luminoasa sărbătoare a Naşterii Domnului.

Astăzi, 23. 12. 2021 în incinta Seminarului de Teologie Ortodoxă „Sf. Irh. Gavriil” din Chișinău, cu binecuvântarea Protoiereului Vetcislav Cazacu, director al acestei instituții, a avut loc tradiționalul concert „Florile Dalbe”. 

Sărbătorile de iarnă însumează un bogat palmares de obiceiuri şi tradiţii păstrate de poporul nostru şi practicate cu o măiestrie specifică transmiterii celor mai calde şi înalte sentimente, precum Dragostea, Pacea, Bunătatea, toate acestea fiind redate prin bucurie.

La începutul acestei manifestari frumoase, corul seminarului au interpretat frumoasele colinde, fiind dirijați de diaconul Vasile Ghețiu. 

Dragostea de frumos, credinţa şi speranţa în viitorul luminat determină pe om să se manifeste mulţumitor lui Dumnezeu pentru toate darurile primite, şi mai ales, pentru Marele Dar, oferit din iubire jervelnică întregii omeniri Iisus Hristos.  Acest prilej de bucurie şi mulţumire a fost împărtăşit de către toţi cei prezenţi, alături de elevii clasei a XII-a, susţinuţi de dirigintele prot. Alexandru Comendant, clasa a XI-a, susținuți de dirigintele prot. Victor Ceresau, și clasa a X-a, susținuți de doamna diriginte Eleonora Slivca.

În încheiere, prot. Vetcislav Cazacu și-a exprimat gândul său de recunoștință față de acest moment frumos, este un moment aşteptat de elevi, de profesori, pentru că ajungem să vestim praznicul Naşterii Domnului şi să îi pregătim pe toţi cei care vin să ne asculte să Îl primească pe Iisus Hristos Mântuitorul şi Domnul. 

Cu un cuvînt de felicare a venit doamna Rodica Slivca, director adjunct al seminarului teologic, dorindule elevilor ca sărbătorile de iarnă să le aducă tot cei mai bun pe lume, multe succese și realizări frumoase în anul care vine.

Tinerii teologi şi-au exprimat sentimentalismul curat şi sincer cu privire la strămoşeştile sărbători de iarnă, fiind apreciaţi pentru munca depusă.

Leave a Reply